Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Beslut i korthet 19 december

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Sammanfattning från Regionstyrelsens sammanträde.

Rapporter och planer

Återrapportering av regionstyrelsens uppdrag till regiondirektören
Månadsrapport oktober 2017
Översyn av Region Norrbottens strategidokumentGemensamma riktlinjer för samverkan – Samordnad Individuell PlanRiktlinjer för förskrivning av hjälpmedel 2018
Riktlinje för sociala medier
Handlingsplaner för psykisk hälsa 2017-2018
Regional beredskapsplanSamverkan med Norrbottens Idrottsförbund kring Fysisk aktivitet på recept (FaR)

Vårdval Norrbotten

Vårdval Norrbotten – Ändring av vårdvalsersättning 2018Anpassning till dom om konkurrensneutralitet

Ekonomi, investering och finansiering

Avskrivning av kundfordringar
Vidarefördelning av regionfullmäktiges anslag 2018Vidarefördelning av regionfullmäktiges anslag inom ramen för regional utveckling 2018Delårsrapport augusti 2017 – Norrlandstingens regionförbund
Avgifter för sjukintyg
Fastighetsinvesteringar 2017
Utökad kapacitet för magnetkameraundersökningar
Transformatorstationer på Sunderby sjukhusRemissyttrande Enhetliga priser på receptbelagda läkemedelAnsökan om regionalt projektbidrag till Regional förnyelse 2018-2020

Revision

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2017
Revisionsrapport Granskning av delegering av beslutanderättRevisionsrapport Granskning av verksamhetsplanering och –utveckling på verksamhetsnivå

Företagsutveckling

Ägaranvisning till Almi Företagspartner Nord AB
Förslag till ägardirektiv till regiondelägda bolag

Övrigt

Rekommendation om återkoppling av resultat från hälsoundersökningarRätt att under 2018 underteckna vissa handlingar

19 december 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering