Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Patientnämndens verksamhetsrapport 2016

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Rapporten avser verksamheten med inkomna ärenden samt stödpersonsuppdrag

Utifrån påvisade brister i patientnämndens ärenden önskar nämnden ställa följande frågor till regionstyrelsen:

  • Hur förbereder sig styrelsen specifikt inför att utveckla en personcentrerad och säker vård för en allt äldre befolkning?
  • Det finns definierade strategiska mål och planer för den palliativa vården. Samtidigt visar synpunkter via patientnämnden på brister. Vilka konkreta åtgärder kommer att genomföras för att säkerställa en personcentrerad och säker palliativ vård i Norrbotten?
  • Vilka åtgärder kommer att vidtas med anledning av ökningen då det gäller synpunkter rörande akut omhändertagande?

Regionfullmäktige beslutade att regionstyrelsen får uppdraget att svara på patientnämndens frågor samt redovisa hur uppmärksammade brister ska åtgärdas.

25 april 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering