Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Beslut i korthet 3 oktober 2017

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Sammanfattning från regionstyrelsens sammanträde

Rapporter och planer

Rapportering av regiondirektörens uppdrag
Delårsrapport Region Norrbotten augusti 2017
Regionstyrelsens plan 2018-2020

Motioner

Motion om lokalförsörjningsprogram

Samverkan

Samverkansavtal för medicinskt förbrukningsmaterial

Vårdval Norrbotten

Allmän barn och ungdomstandvård 2018
Beställning Primärvård 2018

Ekonomi och investering

Utökat insatskapital i Kommunivest
Avskrivning av kundfordringar
Investering i Tyst och effektiv vårdmiljö
Försäljning av del av fastigheten Tor 4 i KalixFörvärv av del av fastigheten Tuppen 6 i Boden (Sandens hälsocentral)Redovisning av ekonomiska effekter av sammanslagning av Kalix och Grytnäs hälsocentralerFördelningsmodell verksamhetsbidrag till folkbildningen, dialog och samverkanFastighetsinvestering i kylanläggning vid Sunderby sjukhus
Patientavgift vid internetbaserad vård
Borgen för Norrtåg AB:s förpliktelser mot AB Transitio

Rekommendationer, riktlinjer och regler

Rekommendation om etablering av en sammanhållen struktur för kunskapsstyrningUtlåning och återlämning av medicintekniska produkterRevidering av Regionfullmäktiges reglemente för regionstyrelsen avseende intern kontrollRegel för intern kontroll

Revision

Revisionsrapport Investeringar i de nationella invånartjänsterna 1177Revisionsrapport om redovisning enligt lagen om insyn i vissa förbindelserRevisionsrapport om legitimationskontroller vid anställning av personal

Yttranden

God och nära vård
Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldreUtökade möjligheter till utbyte av läkemedel
Kunskapsbaserad och jämlik vård
Meddelarskyddslagen
Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik
Laponiaförvaltningen

Sammanträden

Tillkännagivanden om regionfullmäktiges sammanträden 2018Regionfullmäktiges sammanträdes och utbildningsdagar 2018Regionstyrelsens sammanträdesdagar 2018

3 oktober 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering