Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Beslut i korthet 31 januari

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Sammanfattning från Regionstyrelsens sammanträde.

Motioner

Motion 6-2017 om screening av tjocktarmscancer

Motion 8-2017 om psykiatrisk akut mobilitet

Motion 10-2017 om att ingen ska behöva dö i ensamhet

Revision

Revisionsrapport Granskning av regionstyrelsens ärendeberedning

Revisionsrapport Granskning styrning och ledning - regionutvecklingsutskottet

Revisionsrapport Riktade statsbidrag

Revisionsrapport Systematiskt patientsäkerhetsarbete

Revisionsrapport Granskning av budgetprocessen

 

Yttranden

Yttrande över Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel SOU 2017:87

Yttrande över delbetänkandet Finansiering av public service (SOU 2017:79)

Yttrande över delbetänkandet ”En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet”

Yttrande över promemorian Kostnadsränta för kommuner

 

Ekonomi, investering och finansiering

Stanna-kvar premie riktad till specialister inom allmänmedicin

Forskningsbokslut 2017

Avgiftsfri pneumokockvaccinering

Regler för verksamhetsbidrag

Fördelning anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder 2018

Villkor för regionala projektstöd

Regler för stödformer inom kulturområdet

Riktlinje för utbyte av personuppgifter vid digital utomlänsfakturering

 

Rapporter och planer

Gemensam analysplan för Region Norrbotten 2018

Revidering av styrmått och målvärden i regionstyrelsens plan 2018-2020

Korrigering av fastställda vårdplatser

Jämställdhets- och jämlikhetsrapport 2017

Styrelsens beredning och svar på Patientnämndens rapport 2016

Norrbottens folkhälsostrategi - styrelseärende

Länstransportplan 2018-2029 Norrbottens län

 

Vårdval Norrbotten

Vårdval Norrbotten - Ändring av avdragsbelopp

 

Övrigt  

Korttidsboende på Harads hälsocentral

Ny ambulansstation i Luleå

31 januari 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering