Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Revisionsrapport Granskning styrning och ledning - regionutvecklingsutskottet

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Regionens revisorer har genomfört en översiktlig granskning av regionutvecklingsutskottet och verksamheten avseende regional utveckling.

Revisorernas sammanfattade revisionella bedömning är att regionstyrelsens övergripande styrning av verksamheten för regional utveckling är tillräcklig, och att regionstyrelsens uppföljning och interna kontroll i begränsad utsträckning är tillräcklig men att åtgärder vidtagits för att öka förutsättningarna för en mer ändamålsenlig uppföljning och intern kontroll för 2018.

Regionstyrelsen beslutade att regiondirektören ska vidta åtgärder samt återrapportera.

Revisionsrapport - Styrning och ledning, regionutvecklingsutskottet
Bilaga - Skrivelse
Bilaga - Rapporten

Till regionstyrelsens handlingar och bilagor

  

 

31 januari 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering