Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Så kan du påverka

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Som patient, närstående och medborgare har du flera olika ingångar till att kunna påverka eller framföra synpunkter till Region Norrbottens verksamheter. På denna sida finns beskrivet de olika nivåer du kan vara med och påverka.

Påverka på strategisk nivå

På strategisk nivå har regionen två samrådsorgan och det är länspensionärsrådet och tillgänglighetsrådet Region Norrbotten. Dessa råd fungerar som organ för samråd och utbyte av ömsesidig information mellan organisationer och regionen gällande frågor på strategisk nivå. För att komma i kontakt med rådens sekreterare, ledamöter eller läsa protokoll finns information här

Länspensionärsrådet
Tillgänglighetsrådet Region Norrbotten

Regionfullmäktige har även två beredningar som genomför medborgardialoger utifrån ett årligt uppdrag de tilldelas av regionfullmäktige. För att komma i kontakt med beredningarnas sekreterare, ledamöter eller läsa protokoll finns information här

Sjukvårdsberedningen

Uppdragsberedningen

Påverka på verksamhetsnivå

På verksamhetsnivå finns patient- och brukarråd vid länets samtliga sjukhus. I dessa råd diskuterar organisationer och tjänstepersoner från regionen verksamhetsfrågor. För att veta vem kontaktperson får dessa råd är, protokoll och kommande möten kan du läsa här

Luleå och Bodens patient- och brukarråd
Gällivare och Kirunas patient- och brukarråd
Kalix patient- och brukarråd
Piteås patient- och brukarråd

Region Norrbottens samtliga verksamheter har möjlighet att samla ihop patienter, närstående och medborgare för samverkan och dialog i syfte att förbättra och utveckla verksamheten. 

Kontakta Region Norrbotten

Kontakta oss

14 februari 2022
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering