Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Beredningarnas rapporter

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Här hittar du alla verksamhetsrapporter från regionfullmäktiges beredningar sedan starten 2001.

Rapporter från beredningarna 2019-2021

Uppdragsberedningens verksamhetsrapport 2021
Hur kan Region Norrbotten underlätta för medborgare och aktörer att ta del av digitala tjänster i samhället?

Sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2021 (slutrapport)
Vilka behov av stöd och hjälp från en ungdomsmottagning har barn och ungdomar i Norrbotten?

Sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2020 (delrapport)
Vilka behov av stöd och hjälp från en ungdomsmottagning har barn och ungdomar i Norrbotten?

Uppdragsberedningens verksamhetsrapport 2020
Hur kan Region Norrbotten möjliggöra för medborgare och aktörer i Norrbotten
att ställa om till en fossiloberoende region?

Sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2019
Inriktning, omfattning och nödvändighet av den nya tekniken i hälso- och sjukvårdens möte med patienterna där bland annat så kallade ”vårdappar” ingår

Uppdragsberedningens verksamhetsrapport 2019
Norrbottens näringslivs behov av regionalt påverkansarbete på regional, nationell och internationell nivå. Detta genomförs i dialog med näringsliv, medborgare och organisationer med patienterna där bland annat så kallade ”vårdappar” ingår

Rapporter från beredningarna 2017-2018

Allmänna beredningens verksamhetsrapport 2017
Vilket behov har civilsamhället av samverkan med landstinget?

Allmänna beredningens verksamhetsrapport 2018
Vilket behov har ungdomar av inflytande och möjlighet att påverka?

Demokratiberedningens verksamhetsrapport 2017-2018
Vilket behov har de norrbottningar som talar något av de nationella minoritetsspråken samiska, finska eller meänkieli av information etc. på sitt modersmål när det gäller kontakter med regionen?

Framtidsberedningens verksamhetsrapport 2017-2018
Vilket behov har olika aktörer inom regional utveckling när det gäller kunskap om struktur och processer, mötesplatser och påverkansmöjligheter vid framtagningen av en ny regional utvecklingsplan (RUS)?

Hälsoberedningens verksamhetsrapport 2017-2018
Vilket behov har norrbottningarna av hälsosamtal och hälsorådgivning från länets hälsocentraler?

Sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2017-2018
Vilket behov har medborgare och patienter med flera sjukdomsdiagnoser samt närstående av bättre samordning, dels mellan regionens enheter och dels mellan regionen och andra aktörer?

Rapporter från beredningarna 2001- 2016

Hälso- och sjukvårdsberedningarna
Regionala beredningen
Programberedningen

14 oktober 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering