Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Sjukvårdsberedningen

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Regionfullmäktiges sjukvårdsberedning genomför medborgardialoger och rapporterar till regionfullmäktige

Regionfullmäktiges sjukvårdsberedning består av tretton ledamöter och tretton ersättare från alla partier som har platser i fullmäktige.

Sjukvårdsberedningens ledamöter och ersättare

Sjukvårdsberedningen arbetar med uppgifter som rör livsstilsfrågor, förebyggande hälso- och sjukvård samt länets hälso- och sjukvård och tandvård.

Beredningens metod: Medborgardialog

Sjukvårdsberedningens arbetsmetod är dialog. Beredningen söker upp olika målgrupper för att samtala om ett aktuellt uppdrag. Det kan innebära att beredningen bjuder in sig till öppna möten eller besöker organisationer, men också att beredningen träffar och samtalar med människor på exempelvis arbetsplatser och föreningsmöten.

När beredningens ledamöter träffar och samtalar med invånare i Norrbotten ökar medborgarnas inflytande samtidigt som regionens förtroendevalda får större kunskap om medborgarnas behov.

Dialog 2020-21 om ungdomsmottagning

Under 2020 och 2021 handlar dialogerna om ungdomsmottagning. Regionfullmäktige har gett beredningen i uppdrag att svara på frågan

  • vilka behov av stöd och hjälp från en ungdomsmottagning har barn och ungdomar i Norrbotten?

Träffa beredningen för dialog

Att träffa sjukvårdsberedningen för dialog är ett bra tillfälle att vara med och påverka den framtida utformningen av hälso- och sjukvården.

Dialogena kan genomföras som möten, som ett besök i till exempel en skolklass eller digitalt via Zoom/Teams. Regionens dialoger följer alltid aktuella rekommendationer för att undvika smittspridning. Kontakta någon av beredningens ledamöter om du är intresserad av att delta i en dialog om ungdomsmottagning.

Dialogerna utgår ifrån fyra frågor.

  • Vad är en ungdomsmottagning för dig?
  • På vilket sätt vill du ha information om ungdomsmottagningar?
  • Vilket stöd och vilken hjälp önskar du att en ungdomsmottagning ska erbjuda? Spelar det någon roll vem du möter på en ungdomsmottagning (person/yrkesroll)?
  • På vilket sätt vill du ha kontakt med en ungdomsmottagning?

Skriv till beredningen

Det går bra att skriva till sjukvårdsberedningen. Man kan svara på en eller flera av beredningens frågor eller skriva precis vad man vill som rör ungdomsmottagning.

Skriv till sjukvårdsberedningen här

Verksamhetsrapporter om ungdomsmottagning

När alla dialoger är genomförda gör sjukvårdsberedningen en analys av det som framkommit tillsammans med fakta och annan information. Beredningen redovisar sedan sina slutsatser i en verksamhetsrapport som behandlas av regionfullmäktige den 20 oktober 2021. Rapporten används som underlag av regionstyrelsen när den lägger fram förslag på åtgärder för att utveckla verksamheten.

Under hösten 2020 lämnade sjukvårdsberedningen en första delrapport. Den baseras på fakta och dialoger som genomförts i fem av länets fjorton kommuner.

Sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2020

Återkoppling till dialogdeltagare

Alla som deltar i en medborgardialog eller skriver till sjukvårdsberedningen får möjligheten att lämna sin e-postadress om man vill. Då kan beredningen skicka en verksamhetsrapport när den är klar. Dessutom kan beredningen tipsa om när regionfullmäktige ska behandla rapporten och när regionstyrelsen svarar på rapporten med förslag på förbättringsuppdrag.

Styrande dokument

Reglemente för fullmäktiges beredningar och utskott 

Sjukvårdsberedningens verksamhetsplan för 2020

21 december 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering