Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Sjukvårdsberedningen

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Regionfullmäktiges sjukvårdsberedning genomför medborgardialoger och rapporterar till regionfullmäktige

Regionfullmäktiges sjukvårdsberedning består av tretton ledamöter och tretton ersättare från alla partier som har platser i fullmäktige.

Sjukvårdsberedningens ledamöter och ersättare

Sjukvårdsberedningen arbetar med uppgifter som rör livsstilsfrågor, förebyggande hälso- och sjukvård samt länets hälso- och sjukvård och tandvård.

Beredningens metod: Medborgardialog

Sjukvårdsberedningens arbetsmetod är dialog. Beredningen söker upp olika målgrupper för att samtala om ett aktuellt uppdrag. Det kan innebära att beredningen bjuder in sig till öppna möten eller besöker organisationer, men också att beredningen träffar och samtalar med människor på exempelvis arbetsplatser och föreningsmöten.

När beredningens ledamöter träffar och samtalar med invånare i Norrbotten ökar medborgarnas inflytande samtidigt som regionens förtroendevalda får större kunskap om medborgarnas behov.

Dialog 2020-21 om ungdomsmottagning

Under 2020 och 2021 har dialogerna handlat om ungdomsmottagning. Regionfullmäktige har gett beredningen i uppdrag att svara på frågan

  • vilka behov av stöd och hjälp från en ungdomsmottagning har barn och ungdomar i Norrbotten?

Dialogerna har utgått ifrån fyra frågor.

  • Vad är en ungdomsmottagning för dig?
  • På vilket sätt vill du ha information om ungdomsmottagningar?
  • Vilket stöd och vilken hjälp önskar du att en ungdomsmottagning ska erbjuda? Spelar det någon roll vem du möter på en ungdomsmottagning (person/yrkesroll)?
  • På vilket sätt vill du ha kontakt med en ungdomsmottagning?

Verksamhetsrapporter om ungdomsmottagning

Dialogerna är genomförda och sjukvårdsberedningen har gjort sin analys av det som framkommit tillsammans med fakta och annan information. Beredningen redovisar sina slutsatser i en verksamhetsrapport som behandlas av regionfullmäktige den 21 oktober 2021. Rapporten används som underlag av regionstyrelsen när den lägger fram förslag på åtgärder för att utveckla verksamheten.

Sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2021 (slutrapport)

Sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2020 (delrapport)

Återkoppling till dialogdeltagare

Alla som deltagit i en medborgardialog eller skrivit till sjukvårdsberedningen har fått möjlighet att lämna sin e-postadress för återkoppling. Dessa kommer att få en verksamhetsrapport skickad tillsammans med information om hur rapporten kommer att behandlas.

Styrande dokument

Reglemente för fullmäktiges beredningar och utskott 

Sjukvårdsberedningens verksamhetsplan för 2020

14 oktober 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering