Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Sjukvårdsberedningen

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Regionfullmäktiges sjukvårdsberedning genomför medborgardialoger och rapporterar till regionfullmäktige.

Regionfullmäktiges sjukvårdsberedning består av tretton ledamöter och tretton ersättare från alla partier som har platser i fullmäktige. Beredningens uppdrag är att arbeta med uppgifter som rör livsstilsfrågor, förebyggande hälso- och sjukvård samt länets hälso- och sjukvård och tandvård.

Sjukvårdsberedningens ledamöter och ersättare

- Sjukvårdsberedningens verksamhetsplan för 2020 (kommer under december)

Medborgardialog

Sjukvårdsberedningens arbetsmetod är dialog. Beredningen söker upp olika målgrupper för att samtala om ett aktuellt uppdrag. Det kan innebära att beredningen bjuder in sig till öppna möten eller besöker organisationer, men också att träffa och samtala med människor på exempelvis arbetsplatser och föreningsmöten. När beredningens ledamöter träffar och samtalar med invånare i Norrbotten ökar medborgarnas inflytande samtidigt som regionens förtroendevalda får större kunskap om medborgarnas behov.

Beredningens uppdrag 2020

Regionfullmäktige har gett följande uppdrag till sjukvårdsberedningen för 2020:

  • Vilka behov av stöd och hjälp från en ungdomsmottagning har barn och ungdomar i Norrbotten?

Dialogerna utgår ofta från ett samtalsstöd i form av frågor eller påståenden. Under december publicerar beredningen sitt samtalsstöd för 2020 års uppdrag.

Verksamhetsrapport 2020

När alla dialoger är genomförda gör sjukvårdsberedningen en analys av det som framkommit tillsammans med fakta och annan information. Beredningen redovisar sina slutsatser i en verksamhetsrapport som behandlas av regionfullmäktige den 28 oktober 2020. Rapporten används som underlag av regionstyrelsen när den lägger fram förslag på åtgärder för att utveckla verksamheten.

Här hittar du sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport för 2019

Träffa beredningen för dialog

Att träffa sjukvårdsberedningen för dialog är ett bra tillfälle att vara med och påverka den framtida utformningen av hälso- och sjukvården. Kontakta någon av beredningens ledamöter om du är intresserad av att delta i en dialog.

3 december 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering