Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Sjukvårdsberedningen

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Regionfullmäktiges sjukvårdsberedning genomför medborgardialoger och rapporterar till regionfullmäktige

Regionfullmäktiges sjukvårdsberedning består av tretton ledamöter och tretton ersättare från alla partier som har platser i fullmäktige.

Sjukvårdsberedningens ledamöter och ersättare

Sjukvårdsberedningen arbetar med uppgifter som rör livsstilsfrågor, förebyggande hälso- och sjukvård samt länets hälso- och sjukvård och tandvård.

Medborgardialog

Sjukvårdsberedningens arbetsmetod är dialog. Beredningen söker upp olika målgrupper för att samtala om ett aktuellt uppdrag. Det kan innebära att beredningen bjuder in sig till öppna möten eller besöker organisationer, men också att beredningen träffar och samtalar med människor på exempelvis arbetsplatser och föreningsmöten. När beredningens ledamöter träffar och samtalar med invånare i Norrbotten ökar medborgarnas inflytande samtidigt som regionens förtroendevalda får större kunskap om medborgarnas behov.

Dialoger om ungdomsmottagning under 2020

Under våren 2020 kommer sjukvårdsberedningens dialoger att handla om ungdomsmottagning. Regionfullmäktige har gett beredningen i uppdrag att svara på frågan

  • vilka behov av stöd och hjälp från en ungdomsmottagning har barn och ungdomar i Norrbotten?

Träffa beredningen för dialog

Att träffa sjukvårdsberedningen för dialog är ett bra tillfälle att vara med och påverka den framtida utformningen av hälso- och sjukvården. Kontakta någon av beredningens ledamöter om du är intresserad av att delta i en dialog.

Dialogerna utgår ifrån fyra frågor.

  • Vad är en ungdomsmottagning för dig?
  • På vilket sätt vill du ha information om ungdomsmottagningar?
  • Vilket stöd och vilken hjälp önskar du att en ungdomsmottagning ska erbjuda? Spelar det någon roll vem du möter på en ungdomsmottagning (person/yrkesroll)?
  • På vilket sätt vill du ha kontakt med en ungdomsmottagning?

Skriv till beredningen

Det går också att skriva till sjukvårdsberedningen. Man kan svara på en eller flera av beredningens frågor eller skriva precis vad man vill.

Skriv till sjukvårdsberedningen här

Verksamhetsrapport om ungdomsmottagning 2020

När alla dialoger är genomförda gör sjukvårdsberedningen en analys av allt som framkommit tillsammans med fakta och annan information. Beredningen redovisar sedan sina slutsatser i en verksamhetsrapport som behandlas av regionfullmäktige den 28 oktober 2020. Rapporten används som underlag av regionstyrelsen när den lägger fram förslag på åtgärder för att utveckla verksamheten.

Här hittar du sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport för 2019 som handlar om invånartjänster i vården

Återkoppling till dialogdeltagare

Alla som deltar i en medborgardialog får möjlighet att lämna sin e-postadress till beredningen om man vill. Då kan beredningen skicka en verksamhetsrapport när den är klar. Dessutom kan beredningen tipsa om när regionfullmäktige ska behandla rapporten och när regionstyrelsen svarar på rapporten med förslag på förbättringsuppdrag.

Styrande dokument

Reglemente för fullmäktiges beredningar och utskott 

Sjukvårdsberedningens verksamhetsplan för 2020

22 juli 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering