Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Uppdragsberedningen

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Regionfullmäktiges uppdragsberedning arbetar med uppgifter som rör aktuella frågor av brett allmänt intresse för länets medborgare. Beredningen genomför medborgardialoger och rapporterar till fullmäktige.

Uppdragsberedningens uppgift är att inom sitt område

  • öka kunskapen om medborgarnas behov
  • verka för bättre kontakter mellan medborgare och förtroendevalda
  • lämna rapporter om genomförd verksamhet. 

Uppdragsberedningens ledamöter och ersättare

Medborgardialog

Uppdragsberedningens arbetsmetod är dialog. Beredningen söker upp olika målgrupper för att samtala om ett aktuellt uppdrag. Det kan innebära att beredningen bjuder in sig till öppna möten eller besöker organisationer, men också att träffa och samtala med människor på exempelvis arbetsplatser och föreningsmöten. Efter en period med dialoger lämnar beredningen en rapport till regionfullmäktige. 

Uppdragsberedningens uppdrag år 2022

Uppdragsberedningen ges för år 2022 uppdraget att föra medborgardialog om följande uppdrag:

  • att undersöka påverkan på medborgarna, där tillgång till internet är som sämst enligt täckningskollen och PTS bredbandskarta
  • fokus ska vara på aktuell påverkan i medborgares vardag

Verksamhetsrapport

När alla dialoger är genomförda gör beredningen en analys av det som framkommit tillsammans med fakta och annan information. Beredningen redovisar sina slutsatser i en verksamhetsrapport som behandlas av regionfullmäktige i oktober 2022. Rapporten används som underlag av regionstyrelsen när den lägger fram förslag på åtgärder för att utveckla verksamheten.

Här hittar du uppdragsberedningens verksamhetsrapport för 2021

20 maj 2022
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering