Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Inkallande av ersättare

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Utdrag ur regelverket: Anmälan av förhinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare

Regionfullmäktige

31 § En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till fullmäktiges sekreterare. Ordföranden eller sekreteraren underrättar den ersättare som står i tur att tjänstgöra. 

Ej tjänstgörande ersättare kallas till fullmäktiges sammanträden. Antalet inkallade baseras på antalet fullmäktigemandat per parti genom att en ersättare per fyra påbörjade fullmäktigemandat inkallas. Partierna ansvarar för fördelning av platserna. Ej tjänstgörande ersättare har inte yttranderätt. 

32 § Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra. 

Om någon annan ersättare som är behörig att tjänstgöra finns närvarande vid sammanträdet, får ordföranden dock istället kalla in den ersättaren. 

Ledamot är skyldig att anmäla till ordföranden eller sekreteraren om ledamoten avbryter sin tjänstgöring. Varje inkallad ej tjänstgörande ersättare som lämnar sammanträdet innan det avslutats ansvarar för att meddela ordföranden eller sekreteraren.

Regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden, fullmäktiges beredningar och patientnämnden

Till varje sammanträde i regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden och fullmäktiges beredningar kallas tre ersättare från majoriteten och två från oppositionen, samt i patientnämnden en ersättare från majoriteten och en från oppositionen. Vid förhinder för ledamot tjänstgör

  • i första hand den närvarande ersättare från samma parti i den ordning partiets ersättare står upptagna i valförteckningen
  • i andra hand den närvarande ersättare från samma kartell i den ordning kartellens ersättare står upptagna i valförteckningen
  • i tredje hand den närvarande ersättare som ännu ej påbörjat tjänstgöring som ledamot.

För övriga organ som regionen utser ledamöter i, inkallas vid förhinder för ordinarie ledamot

  • i första hand den personliga ersättaren om sådan utsetts (ledamot och personlig ersättare har samma ordningsnummer i valförteckningen)
  • i andra hand ännu ej inkallad ersättare från samma parti, i den ordning partiets ersättare står upptagna i valförteckningen
  • i tredje hand ännu ej inkallad ersättare från samma kartell i den ordning kartellens ersättare står upptagna i valförteckningen
  • i fjärde hand ännu ej inkallad ersättare, i den ordning ersättarna står upptagna i valförteckningen. 

14 februari 2022
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering