Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Lämna in interpellation till fullmäktige

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

En interpellation ska handla om frågor av större intresse för Region Norrbotten.

Interpellationer får ställas av regionfullmäktiges ledamöter och riktas till regionråden eller nämnds- och beredningsordförandena. En interpellation leder inte till något beslut, syftet är att väcka debatt. 

  • Interpellationer lämnas in senast tio dagar före det sammanträde den ska ställas.
    Ex: om sammanträdet är på en torsdag ska den lämnas in före kl 24.00 på söndagen två veckor före. Eventuellt avvikande tider för sista inlämningstillfälle framgår av kallelsen till sammanträdet.
  • Interpellationen kan endast undertecknas av en ledamot.

Skicka interpellation

Interpellationen kan skickas med e-post eller vanlig post.

E-post

Skicka interpellationen till Region Norrbottens myndighetsbrevlåda:
regionnorrbotten@norrbotten.se

Interpellationen registreras och undertecknas vid tillfälle av interpellanten i efterhand

Post

Skicka interpellationen undertecknad med vanlig post till:

Region Norrbotten
Kanslienheten
971 89 Luleå

Annat sätt

Interpellationen kan också lämnas direkt till kanslienheten i Regionhuset.

Publicering och distribution till fullmäktige

Interpellationerna publiceras på Region Norrbottens webbplats senast dagen efter att de lämnats. Länk till webbsidan med aktuella interpellationer skickas till fullmäktiges ledamöter och ersättare inför varje sammanträde. Interpellationerna på papper delas också ut till grupperna dagen före sammanträdet. Den som interpellerat får svaret dagen innan den ska behandlas av fullmäktige.

Frågor besvaras av:
Henrik Berg, tfn 0920-28 41 52, 070-557 81 52
henrik.berg@norrbotten.se

18 november 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering