Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Interpellation om vikten att vara vederhäftig

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

(Nr 6/11) Landstingsfullmäktige den 15-16 juni 2011

Av Gunnar Selberg (C):
 

Till Kent Ögren (S)

I Nordnytt den 5 april uttalade sig landstingsrådet Kent Ögren om kirurgin i Kiruna och sa: "det har inte utförts ett enda ingrepp på de senaste fem åren i Kiruna som var nödvändigt att göras i Kiruna..."

Landstingets egen statistik över den kirurgiska verksamheten i Kiruna ger en helt annan bild. Tillgängliga fakta visar att under år 2010 utfördes 164 akuta operationer (se tabell). I dessa 164 operationer ingår inte enklare operationer som t ex Sutur av handskada. Dessa 164 operationer har utförts akut därför att läkare har gjort bedömning att patienten annars får lida i onödan, riskerar att försämras och få bestående skador och/eller till och med avlida.

164 operationer på ett år ger uppskattningsvis 820 operationer på fem år och Kent Ögren säger "inte en enda". Det är något som är grovt felaktigt och bör klarläggas. Vad är förklaringen till dessa astronomiska skillnader?

• Menar Kent Ögren att kirurgerna på Kiruna sjukhus är oförmögna att göra en korrekt bedömning av en patients status och behov av vård? Detta trots att det är erkänt duktiga kirurger som även opererar i såväl Sunderbyn som i Gällivare.

• Menar Kent Ögren att Landstingets egen statistik är helt fel, inga akuta operationer har utförts i Kiruna. Siffran ca 820 ska vara noll. Även om det finns brister i Landstinget så kan knappast dessa vara så stora.

Akuta och sannolikt livräddande operationer har utförts på Kiruna sjukhus. Dessa operationer har minskat lidandet och förbättrat prognosen för ett tillfrisknande jämfört med vad fallet skulle ha varit om de först hade transporteras till Gällivare.

Kompetenta kirurger har under 5 år opererat över 800 patienter och landstingsrådet Kent Ögren säger att de inte har utfört en enda operation som varit nödvändig. Kanske har man aldrig upplevt en ansvarig person kränka sin personal på det sättet.

När Kent Ögren säger "nödvändigt att göras i Kiruna" inför han en ny patientstatusnivå i den medicinska debatten. För att vinna någon trovärdighet med detta nya begrepp måste detta definieras och etableras i någon form av referensram. Förhoppningsvis har Kent Ögren dessa parametrar och referenser klara för denna nya statusnivå och jag är då nyfiken på dessa.

1. Hur många ingrepp har utförts i Gällivare som inte hade kunnat utföras någon annanstans?

2. Hur många ingrepp har utförts i Sunderbyn som inte hade kunnat utföras någon annanstans?

Akuta operationer i Kiruna 2010
Trepanation (hjärn-blödning som töms ut via borr-hål) 3 patienter
Thorax-dränage (blödning i lungsäck som dräners) 2 pateinter
Tracheostomi (öppning av luftröret) 3 personer
Inklämt bråck 5 patienter
Suturering av blödande magsår 1 patient
Blindtarmsinflammation 21 patienter
Större bukingrepp (tarmvred, borttagande av sjuk tarm m m) 10 patienter
Operation gallsten via titthål 10 patienter
ERCP (rensning av gallgång via duodenoscop) 22 patienter
Blåsevakuering (tömning av urinblåsa p g a blödning) 4 patienter
Operation av testikel som vridit sig 1 patient
Reponering av höftled som gått ur led efter operation 6 patienter
Compartment-syndrom (tömning av blödning i arm eller ben) 1 patient
Gastroscopi (magblödning, mat som fastnat i strupen m m) 63 patienter
Coloscopi (tarmblödning m m) 10 patienter
Extern pace-maker (i väntan på operation av intern) 1 patient 
 Summa 164 patienter

 3. Anser Kent Ögren att kirurgerna på Kiruna sjukhus är kompetenta och kan göra korrekta bedömningar av patienters tillstånd?

4. Ska Kent Ögren förklara sig, förtydliga vad han menar och be personalen om ursäkt?

5. Inser Kent Ögren att hans uttalanden kan få förödande konsekvenser för kompetenta kirurgers intresse att fortsätta att arbeta åt Norrbottens läns landsting?

6. I den bakomliggande debatten har det framkommit att ett viktigt skäl till förändringen är att flytta ner Kirunapatienter och upp Kalixpatienter till Gällivare för att därigenom göra Gällivare till ett intressantare sjukhus att söka sig till som kirurg. Detta pga de stora rekryteringsproblem man har i Gällivare. Stämmer detta?

Spontant kan man tänka sig att alla ingrepp alltid kan utföras någon annanstans, samma sak torde gälla för till exempel Huddinge sjukhus, alla ingrepp som utförts där hade kunnat utföras på Karolinska eller på något annat sjukhus. Visst, för vissa patienter kommer avståndet ibland att bli för långt men det är kanske sånt man får ta?

Svar av Kent Ögren (S):

Med stöd av en lång beskrivning avseende operationsverksamheten vid Kiruna sjukhus frågar Gunnar Selberg (C) mig:

Hur många ingrepp har utförts i Gällivare som inte hade kunnat utföras någon annanstans?Hur många ingrepp har utförts i Sunderbyn som inte hade kunnat utföras någon annanstans?Anser Kent Ögren att Kirurgerna på Kiruna sjukhus är kompetenta och kan göra korrekta bedömningar av patienters tillstånd?Ska Kent Ögren förklara sig, förtydliga vad han menar och be personalen om ursäkt?Inser Kent Ögren att hans uttalanden kan få förödande konsekvenser för kompetenta kirurgers intresse att fortsätta att arbeta åt Norrbottens läns landsting?I den bakomliggande debatten har det framkommit att ett viktigt skäl till förändringen är att flytta ner Kirunapatienter och upp Kalixpatienter till Gällivare för att därigenom göra Gällivare till ett intressantare sjukhus att söka sig till som Kirurg. Detta p g a de stora rekryteringsproblem man har i Gällivare. Stämmer detta?

Mitt svar på frågorna är att jag kan konstatera att det utförts ett förhållandevis stort antal akuta operationer vid Kiruna sjukhus på kvällar, nätter och helger under de senaste åren. Operationerna har utförts i strid mot gällande beslut i landstinget som innebär att den akuta operationsverksamheten avvecklades av landstingsfullmäktige i ett beslut redan år 2003.

Jag ser ingen anledning till varför jag ska be personalen i Kiruna om ursäkt för mina uttalanden som helt bygger på fattade beslut i landstinget.

I övrigt har jag ingenting att tillägga med anledning av Gunnar Selbergs interpellation.

12 augusti 2011
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering