Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Interpellation om vad är fakta om antalet operationer i Kiruna

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

(Nr 8-11) Landstingsfullmäktige den 15-16 juni 2011

Av Gunnar Selberg (C):

Till Kent Ögren (S)

Har operationerna i Kiruna minskat eller ökat? Under vinterns och vårens debatt om akutkirurgin i Kiruna har Kent Ögren framfört olika argument för att underbygga sin uppfattning om att, akutkirurgin i Kiruna bör läggas ner. Dessa argument har inte alltid varit förenliga med varandra.

Som debattmetod kan det vara effektivt, då det försvårar för oppositionen och andra debattmotståndare i frågan, om man ena dagen säger att orsaken är "för få operationer" och när fakta talar däremot säger "för många operationer". De blir emellertid ett demokartiskt problem om debatten förs på ett sätt så att det blir omöjligt för medborgarna att följa debatten och förstå de olika uppfattningarna som står mot varandra.

Ofta har Kent Ögren framfört argumentet att orsaken till att lägga ner akutkirurgin är att det opereras för lite i Kiruna men vid annat tillfälle har samme Kent Ögren framfört argumentet att "det opereras för mycket i Kiruna, att de har överutnyttjat avtalet".

• Den självklara frågan blir då: Vad menar egentligen landstingsstyrelsens ordförande?

Svar av Kent Ögren (S):

Med hänvisning till debatten om operationsverksamheten vid Kiruna sjukhus frågar Gunnar Selberg (C) mig vilka argument jag står för när det gäller avveckling av operationsverksamheten vid sjukhuset.

Låt mig först säga att Gunnar Selberg sannolikt är en av de få personer i länet som inte har förstått vad jag uttryck i frågan om operationsverksamheten i Kiruna.

Min åsikt är att är ett allt för litet befolkningsunderlag i Malmfälten sammantaget för att det ska kunna bedrivas en kirurgisk verksamhet av hög kvalitet och med god effektivitet. Det är orsaken till varför jag och majoriteten i landstingsfullmäktige anser att de åtgärder som kräver centraloperationsresurser ska koncentreras till Gällivare sjukhus.

 

12 augusti 2011
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering