Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Interpellation om värdet av relevanta uppgifter i debatten

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

(Nr 9-11) Landstingsfullmäktige den 15-16 juni 2011

Av Gunnar Selberg (C):

Till Kent Ögren (S)

I debatten om Kirunas akutkirurgis vara eller inte vara, har Landstingsstyrelsens ordförande på olika sätt försökt underbygga sina argument om att akutkirurgin i Kiruna bör läggas ner. Kent Ögrens ambitioner förefaller obegripliga utifrån ett patientperspektiv och står även i strid med Hälso- och sjukvårdslagen lagens § 2. ...en vård på lika villkor för hela befolkningen. Ingen kan väl anse att det är "lika vård" om vissa av de större orterna i länet har väsentligt längre till nödvändig vård än andra. Det finns inte heller en enda OBEROENDE expert som skulle hävda att riskerna inte ökar om man ökar avståndet och tiden till ett akut kirurgiskt omhändertagande.

Mot den bakgrunden är det förståeligt att Kent Ögren har svårt att hitta trovärdiga argument för en nedläggning men trots detta finns det anledning att förvänta sig att de argument som ändå framförs är relevanta och korrekta. Ett mindre relevant argumenten som framförts av Kent Ögren har varit att "Kirunas befolkning har minskat jämfört med 1995" (16 år sedan). Då är det lika relevant att förstärka sjukvården i Kiruna då befolkningen har ökat, faktiskt med hela 20 %, sedan 1950. Så sent som i höstas (2010) utryckte faktiskt Landstingsstyrelsens ordförande själv att akutkirurgin i Kiruna skulle vara kvar. Det enda relevanta jämförelsetalet (beträffande befolkningsförändring) blir ju då hösten 2010. Och frågan blir då; har Kirunas befolkning minskat så kraftigt sedan hösten 2010 att det motiverar en så drastisk förändring som nu föreslås, som i praktiken innebär en nedläggning av sjukhuset i Kiruna?

Kirunas befolkning uppgick till 22970 den sista november 2010 och till 22951 den 15 april 2011. Till dessa skall ytterligare minst 70 entreprenörer adderas. Kirunas dagbefolkning har således ökat med ca 50 personer. Den enkla slutsatsen är att Kirunas befolkningsutveckling INTE är ett skäl att genomföra de förändringar som nu föreslås, tvärt om så bör sjukvården stärkas i Kiruna. Utöver befolkningsutvecklingen borde även den potentiella tillväxten vägas in. Det finns sannolikt ingen annan ort i Landet med samma tillväxtpotential som Kiruna har idag.

Det har också funnits ett flertal mindre trevliga inslag i debatten där Landstingsstyrelsens ordförande har uttalat sig kränkande och nedlåtande mot de som han kanske anser inte borde delta i debatten. Det finns sannolikt många människor, även i Landstingsfullmäktige som drar sig för att engagera sig i debatten om det finns risk att de blir utsatta för personangrepp och ren smutskastning.

Sjukvården är bland det viktigaste vi har men demokratin är faktiskt ännu viktigare. För att demokratin ska fungera är det viktigt att debatten är någorlunda anständig och korrekt så att så många människor som möjligt känner en lust och entusiasm att för att delta i debatten. Ett enkelt sätt att åstadkomma en förbättring är att vi som politiker beter oss anständigt beträffande såväl urval av parametrar i debatten som attityd mot andra människor, oavsett om dessa är politiker eller inte.

• Håller Landstingsstyrelsens ordförande med om vikten av att använda relevanta uppgifter och värdet av att bemöta de som har en annan uppfattning respektfullt?

• Hur tänker i så fall Landstingsstyrelsens ordförande agera för att förbättra bristerna på dessa områden?

Svar av Kent Ögren (S):

Med hänvisning till debatten om operationsverksamheten vid Kiruna sjukhus frågar Gunnar Selberg (C) mig

Håller landstingsstyrelsens ordförande med om vikten av att använda relevanta uppgifter och värdet av att bemöta de som har en annan uppfattning respektfullt?Hur tänker i så fall landstingsstyrelsens ordförande agera för att förbättra bristerna på dessa områden?

Jag delar Gunnar Selbergs uppfattning om att debatten ska bygga på relevanta uppgifter och att debatten ska präglas av respekt. Det är alltid min ambition att leva upp till dessa enkla krav.

12 augusti 2011
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering