Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Interpellation om patientnämnden

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Interpellation till landstingsfullmäktige den 16 oktober 2013 (Nr 6-13)

Av Gunilla Wallsten (M):

Till patientnämndens ordförande Margareta Pohjanen (S):

Patientnämnden har en mycket viktig funktion för att ge feedback till sjukvården och för att patienter skall ha möjlighet att klaga över eventuella brister som de upplever i vården.

På landstingsfullmäktige den 17 april uppmanades patientnämnden av PWCs revisorer att göra sin verksamhet mer känd i länet.

Jag har en till mig närstående som anmälde den vård och behandling som hon fått för 1 år och 7 månader sedan och har ännu inte fått svar trots två påminnelser.

Att då gå ut och marknadsföra en så dåligt fungerande verksamhet ger dålig trovärdighet till landstinget

Med anledning av ovanstående vill jag fråga patientnämndens ordförande Margareta Pohjanen:

  • Anser patientnämndens ordförande att man har misslyckats med sitt uppdrag när verksamheten underlåtit att svara på en anmälan under en tidsperiod som beskrivs ovan?
  • Inom vilken tid anser ordföranden att patienter skall ha svar på anmälan som de skickar in till patientnämnden?
  • Vad vill ordföranden göra för att nå detta tidsmål?

Svar av Margarata Pohjanen (S):

Gunilla Wallsten (M) frågar mig:

Anser patientnämndens ordförande att man har misslyckats med sitt uppdrag när verksamheten underlåtit att svara på en anmälan under en tidsperiod om ett år och sju månader?Inom vilken tid anser ordföranden att patienter skall ha svar på anmälan som de skickar in till patientnämnden?Vad vill ordföranden göra för att nå detta tidsmål?

Jag instämmer i interpellantens beskrivning om att patientnämnden har en viktig funktion både för att patienten ska få svar på sina synpunkter och för att bidra till förbättringar i vården.

Beträffande svarstiden så är mitt självklara svar att alla ska ha svar så snabbt som möjligt. Att lika självklart fastställa en bortre gräns för svarstiden är idag inte möjligt. Ärendenas omfattning är vitt skilda – allt från enkla förfrågningar till omfattande utredningar vilket kan påverka handläggningstiderna. Trycket på patientnämnden har ökat kraftigt under de senaste fem åren med en 50-procentig ärendeökning på oförändrad bemanning.

Som revisionen påpekar har patientnämnden ett särskilt uppdrag att informera allmänheten och hälso- och sjukvårdspersonalen om sin verksamhet, och det är ett ständigt pågående arbete. Detta ger en ökad samverkan med verksamheten vilket i sig påverkar svarstiderna positivt. I dagsläget får närmare 80 procent svar inom en månad. Men att patientnämnden blir mer känd ger också ökad ärendeinströmning.

I syfte att korta svarstiderna införs ett nytt stödsystem i början av nästa år. Vi ser också över arbetsmetoder och förtydligar handläggningsrutiner för att bättre kunna fullgöra uppdraget.

Att en patient har fått vänta i ett år och sju månader på svar är självklart helt oacceptabelt. Dessbättre tillhör det ovanligheterna. På frågan om jag anser att patientnämnden utifrån detta misslyckats med sitt uppdrag blir svaret nej.

7 oktober 2013
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering