Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Interpellation om landstingets fakturarutiner till privatpersoner

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Interpellation till landstingsfullmäktige den 16 oktober 2013 (Nr 7-13)

Av Stefan Tornberg (C):

Till landstingsstyrelsens ordförande Kent Ögren (S):

Våren 2010 ändrades landstinget antalet förfallodagar för fakturor till privatpersoner från 30 till 20 dagar. Samtidigt slutade landstinget skicka ut påminnelser och fakturan går direkt till inkasso om betalning inte inkommit på förfallodagen.

Den nya rutin har inneburit att personer som besöker landstingets mottagningar, framförallt akut, och inte har kontanter eller betalkort riskerar att drabbas av dryga inkassokostnader eftersom landstinget har rutiner som strider mot god affärssed.

Med anledning av detta vill jag frågan landstingsstyrelsens ordförande Kent Ögren:

  • Vad var anledningen till ovanstående förändring av förfallodagar och kravrutiner för fakturor till privatpersoner?
  • Hur många fakturor till privatpersoner från landstinget skickas vidare till inkasso?
  • Vilka motsvarande regler gäller för fakturering och efterkrav till juridiska personer?
  • Vilken information ges om ovanstående fakturarutiner vid besöket på landstingets mottagningar?
  • Är du beredd att initiera en förändring av antalet förfallodagar för fakturor till privatpersoner så att det bättre överensstämmer med god affärssed?

Svar av Kent Ögren (S):

Stefan Tornberg (C) frågar mig, angående förändringar 2010 i landstingets regelverk avseende fakturering till privatpersoner:

1 Vad var anledningen till ovanstående förändring av förfallodagar och kravrutiner för fakturor till privatpersoner?

2 Hur många fakturor till privatpersoner från landstinget skickas vidare till inkasso?

3 Vilka motsvarande regler gäller för fakturering och efterkrav till juridiska personer?

4 Vilken information ges om ovanstående fakturarutiner vid besöket på landstingets mottagningar?

5 Är du beredd att initiera en förändring av antalet förfallodagar för fakturor till privatpersoner så att det bättre överensstämmer med god affärssed?

Mitt svar på frågorna är:

I landstinget är det kontantprincipen som gäller, vilket betyder att i första hand ska patienten betala sitt besök direkt vid besökstillfället, helst med betalkort men annars med kontanter. Om detta inte är möjligt erbjuds patienten betalning mot faktura.

Eftersom landstinget i dagsläget fakturerar öppenvård en gång per vecka och slutenvård en gång varannan vecka, innebär 20 dagars betalningsvillkor på en faktura att patienter i genomsnitt har ca en månad på sig att betala från det tillfälle då vårdtillfället ägde rum.

1 Anledningen till förändringen från 30 till 20 dagar var att kredittiden bedömdes orimligt lång.

2 Ca 25 000 fakturor för helåret 2012 skickades till inkasso. Detta motsvarar ca 10 procent av den totala volymen 2009. Året före förändringen av regelverket var andelen som gick till inkasso 9 procent.

3 Inbetalning av patientavgifter avseende hälso- och sjukvård samt tandvård ska ske senast 20 dagar från fakturadatum. Övriga fordringar ska inbetalas till landstinget senast 30 dagar från fakturadatum, om inget annat avtalats.

4 Personalen ska informera patienterna om vilka regler som gäller.

5 Ingen förändring i betalningsvillkor planeras. Som en förbättrad
service till Norrbottens medborgare erbjuder NLL sedan hösten 2012 möjligheten att betala alla sina räkningar med autogiro. Då minimeras risken att missa en betalning och hamna hos inkasso. Inom kort kommer även möjligheten att betala sina besök med e-faktura i sin internetbank, vilket har varit en efterfrågad tjänst en längre tid.

8 oktober 2013
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering