Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

21 mars 2016
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Lyssna på fullmäktige i efterhand

Lyssna på debatten

Presentation

Stipendium, förbättrings- och utvecklingsarbete 2013 

Ärenden

- Stipendium för bästa för-
   bättrings-/utvecklings-
   arbete i vården 2013
- Strategisk plan 2014-2016
- Delårsrapport januari-april
   2013
- Finanspolicy
- Återremitterat ärende:
   Styrelsens beredning av
   hälso- och sjukvårds-
   beredningarnas verksam-
   hetsrapporter för år 2012
- Rapport från återföringsdag
   för landstingsfullmäktiges
   beredningar
- Ansvarsfrihet för år 2012
   för Norrlandstingens
   regionförbund
- Ansvarsfrihet för
   kommunalförbundet
   Norrbottens läns
   kollektivtrafikmyndighet
- Motion nr 1-13 om rätt till
   sjukresa för äldre
- Motion nr 2-13 om transport
   av avlidna på lika villkor
- Antagande av åtgärds-
   programmet för klimat-
   och energiarbetet i
   Norrbotten 2013-2015
- Avgift för ultraljudsunder-
   sökning av oupptäckta
   pulsåderbråck
- Tillägg till bestämmelser
   om pension och avgångs-
   ersättning för förtroendevalda
   (PBF)
- Yttrande över promemorian
   Regionalt utvecklingsansvar i
   Norrbottens län och
   Västernorrlands län
- Avsägelser av uppdrag
- Val
- Interpellations- och frågesvar
- Landstingsstyrelsens rapport