Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Landstingsfullmäktiges sammanträde 12 april 2012

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Protokoll från sammanträdet

Protokoll

Bilagor

Ansökan om att bilda regionkommun Norrbotten (ärende 9)
Programberedningens verksamhetsrapport 2011 (ärende 10)
Hälso- och sjukvårdsberedningarnas verksamhetsrapport 2011 (ärende 11)
Regionala beredningens verksamhetsrapport 2011 (ärende 12)
Årsredovisning 2011 (ärende 15)
Ägartillskott och driftbidrag till kommunalförbundet Norrbottens
läns kollektivtrafik (ärende 18)

Revidering av förbundsordning för Norrlandstingens regionförbund (ärende 19)
Landstingsstyrelsens rapport (ärende 22)
   Jämställdhetsredovisning
   Miljöredovisning

Revision

Revisionsrapport Landstingsfullmäktiges beredningar, ansvarsutövande 2011 (ärende 13)
Skrivelse till landstingsfullmäktige
Revisionsrapport landstingsfullmäktiges beredningar

Ansvarsfrihet för Norrlandstingens regionförbund (ärende 14)
Revisionsberättelse
Skrivelse till Norrlandstingens regionförbund
Revisionsrapport
Granskning avseende räkenskapsåret
Årsredovisning 2011 för Norrlandstingens regionförbund

Ansvarsfrihet för år 2011 (ärende 15)
Revisionsberättelse
Revisorernas årsredogörelse för år 2011
Förteckning över de sakkunnigas rapporter
   Läs rapporterna på revisorernas webbplats
Granskningsrapport, Länstrafiken
Granskningsrapport Matlaget
Granskningsrapport IT Norrbotten AB
Granskningsrapport BD Pop
Revisionsberättelse Norrstyrelsen
Revisionsberättelse Stiftelsen Ajttè

2 april 2012
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Interpellationer

Interpellation

Kungörelse

Kungörelse om sammanträdet