Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

13 november 2012
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Se fullmäktige i efterhand

Se sammanträdet

Följande ärenden behandlades
vid sammanträdet:

- Landshövdingen har ordet
- Utdelning av kulturstipendier
- Verksamhetsrapporter 2012
   från fullmäktiges beredningar
- Reviderat ekonomiavsnitt till
   Landstingsplan 2013-2015
- Landstingsfullmäktiges regler
   2013
- Uppdrag 2013 för 
   fullmäktiges beredningar
- Motion nr 3-12 om sjukresor
   inom kollektivtrafiken
- Kundval inom barn och
   ungdomstandvården 3-19 år
- Ändring av redovisning gällande
   beviljat ägartillskott till 
   Kommunalförbundet 
   Norrbottens läns kollektiv-
   trafikmyndighet
- Avyttring av aktier i BD Pop AB
- Uppdaterande av aktie-
   ägaravtal och bolags-
   ordning i BD Pop AB
- Frågesvar
- Avsägelser av uppdrag
- Landstingsstyrelsens rapport