Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Landstingsfullmäktige 8 april 2014

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Protokoll från sammanträdet

Protokoll

Bilagor

Styrelsens beredning av beredningarnas verksamhetsrapporterRegionala beredningens verksamhetsrapport 2013 (§ 25)
Hälso- och sjukvårdsberedningarns verksamhetsrapport 2013 (§ 26)
   Verksamhetsberättelse beredning Mitt
   Verksamhetsberättelse beredning Nord
   Verksamhetsberättelse beredning Syd
   Verksamhetsberättelse beredning Öst
Programberedningens verksamhetsrapport 2013 (§ 27)

Granskning av beredningarna och patientnämnden
Revisionsrapport Granskning av landstingsfullmäktiges beredningars ansvarsutövande 2013 (§ 28)
   Skrivelse från revisorerna
Revisionsrapport Patientnämnden - Översiktlig granskning av ansvarsutövande 2013 (§ 29)
   Skrivelse till fullmäktige
   Granskningssammandrag

Ansvarsfrihet för år 2013 (§ 30)
Revisionsberättelse för år 2013
Revisorernas redogörelse
Förteckning över sakkunnigas rapporter
Revisionsrapporter, skrivelser och granskningssammandrag 2013
Granskningsrapport Matlaget i Gällivare AB 2013
Granskningsrapport Garnisfastigheter 2013
Granskningsrapport Invest in Norrbotten AB 2013
Granskningsrapport Norrbottens Energikontor 2013
   Granskning Norrbottens Energikontor EKO-frågor
Granskningsrapport IT Norrbotten 2013
   Granskning IT Norrbotten EKO-frågor
Granskningsrapport Filmpool Nord AB 2013
   Granskning Filmpool Nord AB EKO-frågor
Granskning Almi Företagspartner Nord AB 2013
   Granskning Almi Företagspartner Nord AB EKO-frågor
Granskningsrapport BD Pop AB

Årsredovisning för år 2013 (§ 31)
Årsredovisning 2013

Landstingsstyrelsens rapport (§ 36)
Landstingsstyrelsens rapport
Divisionernas årsrapporter 2013
Forskningsbokslut 2013
Hälsobokslut 2013
Jämställdhetsredovisning 2013
Miljöredovisning 2013
Internkontroll 2013
Vårdval 201331 mars 2014
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering