Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

21-22 november

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Protokoll från sammanträdet

Regionfullmäktiges protokoll 2018-11-21--22

Ekonomiärenden mm.

Finansplan 2019-2021 - regionstyrelsens beslutsförslag
Bilaga - förslag till Finansplan 2019-2021

Förändringar i regelverket för avgifter - regionstyrelsens förslag
Bilaga - förslag till regelverk för avgifter
Bilaga - förslag till tandvårdstaxa

Regler för partistöd 2019 - regionstyrelsens förslag
Bilaga - förslag till regler för partistöd

Kostnadsersättning för stödpersoner - regionstyrelsens förslag
Bilaga - förslag till revidering av kostnadsersättning för stödpersoner

Sponsringspolicy - regionstyrelsens förslag
Bilaga - förslag till sponsringspolicy

Policy mot mutor och korruption - regionstyrelsens förslag
Bilaga - förslag till policy mot mutor och korruption

Regionstyrelsens svar på demokratiberedningens verksamhetsrapport 2017/2018
Bilaga - Demokratiberedningens verksamhetsrapport 2017/2018

Motioner

Regionstyrelsens förslag till svar på motion 2-2017 om röntgenverksamheten på sjukhusen i Kalix och Kiruna
Bilaga - motionen (Jens Sundström, L)

Regionstyrelsens förslag till svar på motion 3-2017 om röntgenverksamheten i Kalix och Kiruna
Bilaga - motionen (Sten Nylén)

Regionstyrelsens förslag till svar på motion 4-2017 om IVA, narkos- och röntgenläkare vid sjukhusen i Kalix och Kiruna
Bilaga - motionen (Sten Nylén)

Regionstyrelsens förslag till svar på motion 3-2018 om MR-kamera vid sjukhusen i Kalix och Kiruna
Bilaga - motionen (Anders Bohm, NS)

Regionstyrelsens förslag till svar på motion 6-2018 om tvångssyndrom och OCD-mottagning
Bilaga - motionen (Anne Kotavuopio Jatko, L)

Regler, reglementen mm.

Politisk organisation 2019 - regionstyrelsens förslag

Regionfullmäktiges arbetsordning - regionstyrelsens förslag
Bilaga - förslag till regionfullmäktiges arbetsordning

Reglemente för regionstyrelsen - regionstyrelsens förslag
Bilaga - förslag till reglemente för regionstyrelsen

Reglemente för regionala utvecklingsnämnden - regionstyrelsens förslag
Bilaga -förslag till reglemente för regionala utvecklingsnämnden

Reglemente för regionrevisisonen - regionstyrelsens förslag
Bilaga - förslag till reglemente för regionrevisionen

Reglemente för fullmäktiges beredningar och utskott - regionstyrelsens förslag
Bilaga - förslag till reglemente för fullmäktiges beredningar och utskott

Reglemente för patientnämnden - regionstyrelsens förslag
Bilaga - förslag till reglemente för patientnämnden

Arkivreglemente för Region Norrbotten - regionstyrelsens förslag
Bilaga - förslag till arkivreglemente för Region Norrbotten

Uppdrag för fullmäktiges beredningar 2019 - regionstyrelsens förslag

Regler för arvode och ersättning till förtroendevalda i Region Norrbotten - regionstyrelsens förslag
Bilaga - förslag till regler för arvode och ersättning till förtroendevalda i Region Norrbotten

Kollektivtrafik, infrastruktur mm.

Arctic Link AB likvidation - regionstyrelsens förslag

Länstrafiken trafikbeställning 2020 - regionstyrelsens förslag
Bilaga - inför trafikpliktsbeslut

Länstransportplan 2018-2029 - beslutsförslag
Bilaga - förslag till Länstransportplan Norrbotten 2018-2029

Ansvarsfrihet för Kommunalförbundet Norrbottens läns Kollektivtrafikmyndighet 2017
Bilaga - revisionsberättelse RKM 2017
Bilaga - Granskningsrapport Länstrafiken i Norrbotten AB 2017
Bilaga - Granskningsrapport Bussgods i Norrbotten AB 2017
Bilaga - Granskningsrapport Serviceresor i Norr AB 2017
Bilaga - Granskningsrapport Norrtåg AB 2017
Bilaga - Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2017
Bilaga - Revisionsrapport Granskning av internkontroll
Bilaga - Revisionsrapport Ansvarsgranskning RKM 2017
Bilaga - Årsredovisning RKM 2017
Bilaga - Årsredovisning Länstrafiken i Norrbotten AB 2017
Bilaga - Årsredovisning Bussgods i Norrbotten AB 2017
Bilaga - Årsredovisning Serviceresor i Norr AB 2017
Bilaga - Årsredovisning Norrtåg AB 2017

 

 

5 december 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering