Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

18-19 juni

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Protokoll från sammanträdet

Protokoll

Ärenden och bilagor

Delårsrapport Region Norrbotten april 2019
Bilaga - Delårsrapport

Strategisk plan 2020-2022
Bilaga - Strategisk plan
Bilaga - Socialdemokraternas förslag till strategisk plan 2020-2022
Bilaga - Vänsterpartiets förslag till strategisk plan 2020-2022
Bilaga - Sverigedemokraternas förslag till strategisk plan 2020-2022
Bilaga - Regionrevisionens budgetäskande 2020
Bilaga - Regionfullmäktiges presidiums beredning av regionrevisionens budgetäskande 2020

Medlemskap i kommunalförbundet Svensk Luftambulans
Bilaga - Förbundsordning
Bilaga - Samverksansavtal
Bilaga - Årsredovisning
Bilaga - Riskanalysschema
Bilaga - Information om förbundsordning
Bilaga - Protokoll från Svensk Luftambulans 2019-05-29

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare i Region Norrbotten
Bilaga - Program

Riktlinje för representation
Bilaga - Riktlinje

Riktlinje för resande i tjänsten
Bilaga - Riktlinje

Riktlinje mot mutor, korruption och jäv
Bilaga - Riktlinje

Säkerhetspolicy
Bilaga - Säkerhetspolicy

Motion 2-2019 om blodgivning
Bilaga - Motion

Årsredovisning och revisionsberättelse 2018, Norrlandstingens regionförbund
Bilaga - Granskning av delårsrapport
Bilaga - Granskning av redovisad måluppfyllelse i delårsrapport
Bilaga - Granskning avseende räkenskapsåret 2018
Bilaga - Grundläggande granskning

Årsredovisning och revisionsberättelse 2018, Samordningsförbundet Activus
Bilaga - Årsredovisning 2018
Bilaga - Revisionsberättelse 2018

Årsredovisning och revisionsberättelse 2018, Samordningsförbundet Consensus
Bilaga - Revisionsgranskning 2018
Bilaga - Årsredovisning 2018
Bilaga - Revisionsrapport 2018

Årsredovisning och revisionsberättelse 2018, Samordningsförbundet Pyramis
Bilaga - Revisionsgranskning 2018
Bilaga - Årsredovisning 2018
Bilaga - Revisionsrapport 2018

Reviderade bolagshandlingar för Norrbotniabanan AB
Bilaga - Bolagsordning
Bilaga - Aktieägaravtal
Bilaga - Ägardirektiv

11 juni 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering
Inkomna motioner

Motion 6-2019 om insynsplats i patientnämnden (Marianne Sandström, SD)
Motion 7-2019 om personalparkeringar inom Region Norrbotten (Marianne Sandström, SD)
Motion 8-2019 om utbildning för förtroendevalda (Johannes Sundelin, S)
Motion 9-2019 om ungdomsstrategi (Johannes Sundelin, S)
Motion 10-2019 om ett modernt regionfullmäktige (Maria Holmquist Ek, V)
Motion 11-2019 om höjda vårdavgifter (Marianne Sandström, SD)
Motion 12-2019 om höjda avgifter vid uteblivna vårdbesök (Marianne Sandström, SD)
Motion 13-2019 om kostnader för spetskompetens (Marianne Sandström, SD)
Motion 14-2019 om maxtak för partistöd (Marianne Sandström, SD)
Motion 15-2019 om digitala vårdlösningar i Region Norrbotten (Anders Öberg, S)
Motion 16-2019 om hälsosamtal för 65-åringar (Lennart Åström, S)
Motion 17-2019 om patientnämndens kunskap till alla (Vänsterpartiets regiongrupp)
Motion 18-2019 om praktisk kunskap om regionens verksamheter (Kristina Nilsson, V)
Motion 19-2019 om vårdpuck (Marianne Sandström, SD)
Motion 20-2019 om tillgänglighet för avbokning av vårdbesök (Marianne Sandström, SD)

Interpellationer

Interpellation 3-2019 till Kenneth Backgård (SJVP) om hälsosamtal (Elisabeth Bramfeldt, V)
Interpellation 4-2019 till Kenneth Backgård (SJVP) om Kiruna nya sjukhus (Anders Öberg, S och Johannes Sundelin, S)
Interpellation 5-2019 till Kenneth Backgård (SJVP) om regionstyrelsens ordförandes utökade internationella uppdrag (Elisabeth Lindberg, S)
Interpellation 6-2019 till Kenneth Backgård (SJVP) om handlingar på papper (Kristina Nilsson, V)
Interpellation 10-2019 till Kenneth Backgård (SJVP) om förnyat anställningsavtal med regiondirektör (Marianne Sandström, SD)
Interpellation 11-2019 till Kenneth Backgård (SJVP) om ambulansflygets möjlighet att nyttja Kiruna flygplats under sommaren 2019 (Glenn Berggård, V)
Interpellation 12-2019 till Nils-Olov Lindfors (C) om avskaffandet av fleråriga beslut om föreningsstöd till mindre föreningar (Glenn Berggård, V)
Interpellation 13-2019 till Kenneth Backgård (SJVP) om blanketter för hälso- och sjukvård på minoritetsspråken (Bengt Westman, S)
Interpellation 14-2019 till Kenneth Backgård (SJVP) om ambulansflyg i Kiruna under sommaren 2019 (Jan Sydberg, S)
Interpellation 15-2019 till Tomas Vedestig (SJVP) kulturbidrag (Johannes Sundelin, S)
Interpellation 16-2019 till Nils-Olov Lindfors (C) om nedläggning av Bussgods AB (Glenn Berggård, V)
Interpellation 17-2019 till Kenneth Backgård (SJVP) om ökad förekomst av självmord (Glenn Berggård, V)

Frågor

Fråga 4-2019 till Kenneth Backgård (SJVP) om ersättning till Region Norrbottens hälsocentraler (Anders Öberg, S)

Redovisning av användning av partistöd

Sjukvårdspartiets redovisning av partistöd 2018
Socialdemokraternas redovisning av partistöd 2018
Moderaternas redovisning av partistöd 2018
Vänsterpartiets redovisning av partistöd 2018
Sverigedemokraternas redovisning av partistöd 2018
Centerpartiets redovisning av partistöd 2018
Miljöpartiets redovisning av partistöd 2018
Liberalernas redovisning av partistöd 2018