Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

19-20 november

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Protokoll från sammanträdet

Regionfullmäktiges protokoll 2019-11-19/20

Handlingar från sammanträdet

Dagordning
Föredragningslista

Sammanträdesordning

 Finansplan 2020-2022
Bilaga - regionstyrelsens förslag till finansplan 2020-2022
Bilaga - socialdemokraternas förslag till finansplan 2020-2022

Sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2019
Bilaga - verksamhetsrapport

Uppdragsberedningens verksamhetsrapport 2019
Bilaga - verksamhetsrapport

Förbundsordning och samverkansavtal - Svensk Luftambulans
Bilaga - förbundsordning
Bilaga - samverkansavtal
Bilaga - samverkansavtal helikoptrar

Samverkansavtal helikopter - Svensk Luftambulans
Bilaga - samverkansavtal helikoptrar
Bilaga - regionfullmäktiges beslut om återremiss 2019-10-16

Avsättning av medel till kapitalförvaltning 2019

Förändring i regelverket för avgifter

Gemensamt samordningsförbund i Norrbotten
Bilaga - förbundsordning
Bilaga - reviderad förbundsordning Activus
Bilaga - reviderad förbundsordning Consensus
Bilaga - avsiktsförklaring

Reviderad förbundsordning för Norra sjukvårdsregionförbundet
Bilaga - protokoll från Norra sjukvårdsregionförbundet
Bilaga - förbundsordning

Regler för partistöd
Bilaga - regler

Motion 14-2019 om maxtak för partistöd
Bilaga - motion

Motion 15-2019 om digitala vårdlösningar
Bilaga - motion

Motion 19-2019 om införande av vårdpuck
Bilaga - motion

Revidering av regionfullmäktiges arbetsordning
Bilaga - arbetsordning

Revidering av reglemente för regionfullmäktiges beredningar och utskott
Bilaga - reglemente

Uppdrag till regionfullmäktiges beredningar 2020

Regionfullmäktiges sammanträdes- och utbildningsdagar 2020
Bilaga - regionfullmäktiges beslut om återremiss 2019-10-16

Ansvarsfrihet 2018 - Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet
Bilaga - Revisionsberättelse 2018
Bilaga - Granskningsrapport Länstrafiken 2018
Bilaga - Granskningsrapport Bussgods 2018
Bilaga - Granskningsrapport Serviceresor 2018
Bilaga - Granskningsrapport Norrtåg 2018
Bilaga - Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2018
Bilaga - Revisionsrapport Avtalshantering 2018
Bilaga - Revisionsrapport Grundläggande granskning 2018
Bilaga - Årsredovisning RKM 2018
Bilaga - Årsredovisning Länstrafiken 2018
Bilaga - Årsredovisning Bussgods 2018
Bilaga - Årsredovisning Serviceresor 2018
Bilaga - Årsredovisning Norrtåg

Ansvarsfrihet 2018 - Kommunalförbundet Konstmuseet i norr
Bilaga - Revisionsberättelse 2018
Bilaga - Revisionsrapport 2018
Bilaga - Årsredovisning 2018

 

15 november 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering