Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

24 april

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Protokoll och handlingar från sammanträdet

Protokoll

Ärenden och bilagor

Årsredovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2018

Årsredovisning 2018
Bilaga - årsredovisning
Bilaga - skrivelse, Granskning av årsredovisning 2018
Bilaga - revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2018

Revisionsberättelse 2018
Bilaga - ansvarsfrihet för år 2018
Bilaga - skrivelse revisionsberättelse för år 2018
Bilaga - revisorernas redogörelse 2018
Bilaga - bilaga till revisorernas redogörelse 2018
Bilaga - Förteckning över de sakkunnigas rapporter
Bilaga - bilagor till revisionsberättelse 2018
Bilaga - skrivelse regionstyrelsens ansvarsutövande 2018
Bilaga - revisionsrapport regionstyrelsens ansvarsutövande 2018
Bilaga - skrivelse patientnämndens ansvarsutövande 2018
Bilaga - revisionsrapport patientnämndens ansvarsutövande 2018
Bilaga - skrivelse allmänna beredningens ansvarsutövande 2018
Bilaga - revisionsrapport allmänna beredningens ansvarsutövande 2018
Bilaga - skrivelse demokratiberedningens ansvarsutövande 2018
Bilaga - revisionsrapport demokratiberedningens ansvarsutövande 2018
Bilaga - skrivelse framtidsberedningens ansvarsutövande 2018
Bilaga - revisionsrapport framtidsberedningens ansvarsutövande 2018
Bilaga - skrivelse hälsoberedningens ansvarsutövande 2018
Bilaga - revisionsrapport hälsoberedningens ansvarsutövande 2018
Bilaga - skrivelse sjukvårdsberedningens ansvarsutövande 2018
Bilaga - revisionsrapport sjukvårdsberedningens ansvarsutövande 2018

Motioner

Motion 7-2018 om utvecklingsplan för Kalix sjukhus
Bilaga - motionen

Motion 8-2018 om Kalix, e-sjukhuset
Bilaga - motionen

Motion 9-2018 om barn- och ungdomspsykiatri
Bilaga - motionen

Motion 11-2018 om solceller
Bilaga - motionen

Motion 12-2018 om sex timmars arbetsdag
Bilaga - motionen

Motion 13-2018 om ökad grundlön för anställda i vårdverksamhet
Bilaga - motionen

Motion 14-2018 om MR-kamera till Kalix sjukhus
Bilaga - motionen

Motion 15-2018 om ett stärkt arbete med psykisk hälsa
Bilaga - motionen

Motion 17-2018 om hållbara transporter
Bilaga - motionen

Motion 18-2018 om mer kollektivtrafik
Bilaga - motionen

Motion 19-2018 om en utbyggd laddinfrastruktur
Bilaga - motionen

Motion 20-2018 om rituell omskärelse av pojkar utan medicinsk grund
Bilaga - notionen

Motion 1-2019 om infrastruktur för laddning av fordon
Bilaga - motionen

Övriga ärenden

Regionstyrelsens svar på hälsoberedningens verksamhetsrapport 2018
Bilaga - hälsoberedningens verksamhetsrapport 2018

Regionstyrelsens svar på allmänna beredningens verksamhetsrapport 2018
Bilaga - allmänna beredningens verksamhetsrapport 2018

Förändringar i riktlinjer för avgifter
Bilaga - riktlinje för avgifter

Förbundsordning för Norra sjukvårdsregionförbundet
Bilaga - förbundsordning

Miljöredovisning 2018
Bilaga - miljöredovisning

Patientnämndens årsberättelse 2018
Bilaga - patientnämndens årsberättelse 2018

Hälsobokslut 2018

 Forskningsbokslut 2018

 

15 april 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering