Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

25 november

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Protokoll och handlingar till sammanträdet

Protokoll

Strategisk plan 2021-2023
Bilaga - regionala utvecklingsnämndens förslag
Bilaga - regionfullmäktiges beslut om återremiss 2020-10-28/29
Bilaga - förslag till strategisk plan 2021-2023
Bilaga - regionfullmäktiges presidiums beredning av revisorernas budget 2021
Bilaga - socialdemokraternas förslag till strategisk plan 2021-2023
Bilaga - vänsterpartiets förslag till strategisk plan 2021-2023
Bilaga - sverigedemokraternas förslag till strategisk plan 2021-2023

Ny driftsorganisation i Region Norrbotten
Bilaga - konsekvensbedömning
Bilaga - regionfullmäktiges beslut om återremiss 2020-10-28/29

Ändring av finanspolicy

Avsättning av medel till kapitalförvaltning 2020

Motion 29-2019 om begrepp
Bilaga - motion

Uppdrag till regionfullmäktiges beredningar 2021

Ansvarsfrihet för år 2019 avseende kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet
Bilaga - regionstyrelsens förslag till beslut
Bilaga - regionala utvecklingsnämndens förslag till beslut
Bilaga - revisionsberättelse RKM 2019
Bilaga - yttrande över revisionsberättelse RKM 2019
Bilaga - granskningsrapport Bussgods i Norrbotten AB 2019
Bilaga - granskningsrapport Länstrafiken i Norrbotten AB 2019
Bilaga - granskningsrapport Serviceresor i Norr AB 2019
Bilaga - granskningsrapport Norrtåg AB 2019
Bilaga - revisionsrapport granskning av årsredovisning RKM 2019
Bilaga - revisionsrapport grundläggande granskning RKM 2019
Bilaga - revisionsrapport styrning och kontroll för att nå en ekonomi i balans inom förbundets samlade verksamhet
Bilaga - bilaga till revisionsrapport styrning och kontroll för att nå en ekonomi i balans inom förbundets samlade verksamhet
Bilaga - årsredovisning RKM 2019
Bilaga - årsredovisning Bussgods i Norrbotten AB 2019
Bilaga - årsredovisning Länstrafiken i Norrbotten AB 2019
Bilaga - årsredovisning Norrtåg AB 2019
Bilaga - årsredovisning Serviceresor i Norr AB
Bilaga - missiv till medlemmarna i RKM

Ansvarsfrihet för år 2019 avseende kommunalförbundet Konstmuseet i Norr
Bilaga - revisionsrapport granskning av årsredovisning 2019
Bilaga - revisionsberättelse 2019
Bilaga - revisionsrapport grundläggande granskning 2019
Bilaga - årsredovisning 2019

Val av lekmannarevisorer

3 februari 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering