Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

28 - 29 oktober

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Protokoll från sammanträdet

Protokoll

Handlingar till sammanträdet

Dagordning

Delårsrapport Region Norrbotten augusti 2020
Bilaga - Delårsrapport
Bilaga - Måluppfyllelse i perspektiv

Delårsrapport Regionala utvecklingsnämnden augusti 2020
Bilaga - Delårsrapport

Strategisk plan 2021-2023
Bilaga - Förslag till strategisk plan 2021-2023
Bilaga - Regionfullmäktiges presidiums beredning av revisorernas budget 2021
Bilaga - Socialdemokraternas förslag till strategisk plan 2021-2023
Bilaga - komplettering till socialdemokraternas förslag till strategisk plan 2021-2023
Bilaga - Vänsterpartiets förslag till strategisk plan 2021-2023
Bilaga - Sverigedemokraternas förslag till strategisk plan 2021-2023

Behandling av Sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2020
Bilaga - Verksamhetsrapport

Behandling av Uppdragsberedningens verksamhetsrapport 2020
Bilaga - Verksamhetsrapport

Ny driftsorganisation i Region Norrbotten

Införande av politikerportal

Regionfullmäktiges sammanträdes- och utbildningsdagar 2021
Bilaga - Presidiets information

Översyn av reglementen för politiska organ i Region Norrbotten
Bilaga - Reglemente för regionstyrelsen
Bilaga - Reglemente för regionala utvecklingsnämnden
Bilaga - Reglemente för Tillgänglighetsrådet
Bilaga - Reglemente för Länspensionärsrådet
Bilaga - Reglemente för Regionrevisionen

Riktlinje för regionstyrelsens ledning, styrning och uppföljning
Bilaga - Riktlinje

Patientavgifter för boende och mat vid nationell högspecialiserad vård

Överenkommelse avseende kostnadsansvar för avhjälpande åtgärder vid Bodentvätten
Bilaga - Överenskommelse

Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och garantiavtal beträffande Kommuninvest
Bilaga - Bakgrundsbeskrivning

Miljöredovisning 2019
Bilaga - Miljöredovisning

Finansiering av underskott 2019 och uppsägning av samarbetsavtal - kollektivtrafiken

Prioriteringsordning för folktandvårdens patienter

Granskning av Norra sjukvårdsregionförbundet 2019
Bilaga - Grundläggande granskning 2019
Bilaga - Granskning av delårsbokslut per augusti 2019
Bilaga - Granskning av redovisad måluppfyllelse i delårsrapport per augusti 2019
Bilaga - Granskning av räkenskaper 2019
Bilaga - Revisionsberättelse 2019

Motion 4-2019 om årlig debatt i regionfullmäktige om jämställdhetens utveckling
Bilaga - Motion

Motion 5-2019 om att öka HBTQ-kompetensen i Region Norrbotten
Bilaga - Motion

Motion 21-2019 om haverikommission för godstransporter
Bilaga - Motion

Motion 24-2019 om att plastbanta Region Norrbotten
Bilaga - Motion

Motion 26-2019 om hotell Vistets attraktivitet och prissättning
Bilaga - Motion

Motion 28-2019 om BB-eftervårdsverksamheten på hotell Vistet
Bilaga - Motion

Motion 31-2019 om synliggörande och minimerande av regionens klimatavtryck
Bilaga - Motion

Motion 32-2019 om att möjliggöra och underlätta det politiska arbetet med regional utveckling
Bilaga - Motion

Motion 33-2019 om rutiner för igångsättning inom förlossningsvården
Bilaga - Motion

Motion 2-2020 om utredning av förändrad organisations- och verksamhetsform för den regionala kollektivtrafikmyndigheten
Bilaga - Regionala utvecklingsnämndens förslag
Bilaga - Motion

Motion 3-2020 om systemet CallMe
Bilaga - Motion

Motion 4-2020 om att lyfta barnens rättigheter i Region Norrbotten
Bilaga - Motion

Motion 5-2020 om barnperspektivet
Bilaga - Motion

Motion 7-2020 om jämlika anställningsvillkor
Bilaga - Motion

Motion 8-2020 om stöd till synskadades digitalisering
Bilaga - Motion

Motion 9-2020 om distansavläsning för pacemaker
Bilaga - Motion

23 oktober 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Övriga handlingar

Anmälda motioner


Motion 12-2020 om närvarorätt vid patientnämndens sammanträden
Motion 13-2020 om förenklad process med receptförnyelse
Motion 14-2020 om reseersättning till blodgivare
Motion 15-2020 om avskaffande av dolt nummer inom Region Norrbotten
Motion 16-2020 om klimatnödläget

Anmälda interpellationer

Interpellation 11-2020 om tillgänglighetsgranskning i Pajala (Ann-Sofie Isaksson, S)

Interpellation 12-2020 om statliga medel för Covid-19 till Region Norrbotten (Anders Öberg, S)

Interpellation 13-2020 om samverkan kring barn och ungas psykiska ohälsa (Elisabeth Lindberg, S)

Interpellation 14-2020 om nya jobb till uppsagda medarbetare vid museet (Anders Öberg S, Ia Uvberg S)

Interpellation 15-2020 om Region Norrbottens digitala väg in i vården - Digitalen en möjlighet (Anders Öberg S, Sven Holmqvist S)

Interpellation 16-2020 om vilka operationer som ska upphandlas av privata aktörer (Johannes Sundelin S, Lennart Thörnlund S)

Interpellation 17-2020 om opioidöverdosmotgiftet Naloxon (Glenn Berggård, V)

Interpellation 18-2020 om hjälpmedel till alla barn (Linda Jonsson, V)

Interpellation 19-2020 om regional naturresursavgift (Glenn Berggård, V)

Interpellation 20-2020 om offentliga webbplatser tillgängliga för alla (Glenn Berggård, V)

Interpellation 21-2020 om information om Covid-19 på nationella minoritetsspråk (Glenn Berggård, V)

Interpellation 22-2020 om AT-läkarnas rankning av länets sjukhus (Glenn Berggård, V)

Interpellation 23-2020 om vården för de som drabbats av Skellefteåsjukan (Maria Holmquist, V)