Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

14-15 april

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Protokoll och handlingar till sammanträdet

Regionfullmäktiges protokoll 2021-04-14/15

Årsredovisning Region Norrbotten 2020
Bilaga - Årsredovisning
Bilaga - Årsredovisning - Produktion, tillgänglighet och kostnadseffektiv verksamhet
Bilaga - Årsredovisning - Måluppfyllelse i perspektiv
Bilaga - Revisorernas skrivelse, Grundläggande granskning av årsredovisning 2020
Bilaga - Revisionsrapport - Grundläggande granskning av årsredovisning 2020
Bilaga - Årsrapport 2020, Division Länssjukvård
Bilaga - Årsrapport 2020, Division Länssjukvård - Produktivitet
Bilaga - Årsrapport 2020, Division Länssjukvård - Produktion och resultat
Bilaga - Årsrapport 2020, Division Närsjukvård - Luleå/Boden
Bilaga - Årsrapport 2020, Division Närsjukvård - Övriga länet
Bilaga - Årsrapport 2020, Division Folktandvård
Bilaga - Årsrapport 2020, Division Länsteknik
Bilaga - Årsrapport 2020, Division Service

Revisionsberättelse 2020, Region Norrbotten
Bilaga - Revisorernas redogörelse
Bilaga - Förteckning över de sakkunnigas rapporter 2020
Bilaga - Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna
Bilaga - Revisionsberättelser från revisorerna
Bilaga - Revisionsberättelse kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Regionala utvecklingsnämndens årsrapport 2020
Bilaga - Regionala utvecklingsnämndens förslag
Bilaga - Årsrapport

Förändring av egenavgift för serologisk provtagning av covid-19
Bilaga - SKR:s meddelande

Egenavgift för sjukresa med flyg

Medlemsbidrag till kommunalförbundet Svensk Luftambulans
Bilaga - Protokoll Svensk Luftambulans 2020-10-26
Bilaga - Protokoll Svensk Luftambulans 2020-12-02
Bilaga - Verksamhetsplan och budget 2021

Insatskapital till Kommuninvest
Bilaga - Kapitalisering

Överföring av del av investeringsram 2020 för fastigheter till 2021
Bilaga - Investeringar i fastigheter 2021

Försäljning av aktier i Filmpool Nord AB till Gällivare kommun
Bilaga - Regionala utvecklingsnämndens förslag

Miljöredovisning 2020
Bilaga - Miljöredovisning

Halvårsredovisning 2020, Samordningsförbundet Södra Norrbotten
Bilaga - Halvårsredovisning
Bilaga - Revisionsberättelse 2019
Bilaga - Revisionsrapport 2020, Samordningsförbundet Pyramis
Bilaga - Ekonomiskt utfall/Delårsbokslut 2020-01-01 - 2020-06-30
Bilaga - Årsredovisning 2019, Samordningsförbundet Pyramis
Bilaga - Förbundsordning Samordningsförbundet Södra Norrbotten

Utvidgning av Samordningsförbundet Södra Norrbotten
Bilaga - Tjänsteskrivelse
Bilaga - Ny förbundsordning
Bilaga - Veksamhetsplan 2021
Bilaga - Avsiktsförklaring

Årsredovisning och revisionsberättelse 2019 - Samordningsförbundet Activus
Bilaga - Revisionsrapport
Bilaga - Revisionsberättelse 2019

Årsredovisning och revisionsberättelse 2019 - Samordningsförbundet Pyramis
Bilaga - Revisionsrapport
Bilaga - Revisionsberättelse 2019

Årsredovisning och revisionsberättelse 2019 - Samordningsförbundet Consensus
Bilaga - Revisionsrapport
Bilaga - Årsredovisning 2019

Revidering av regionstyrelsens reglemente
Bilaga - Reglemente

Regler för partistöd 2021
Bilaga - Regler

Regler för arvode och ersättningar till förtroendevalda i Region Norrbotten
Bilaga - Regler

Riktlinje mot mutor, korruption och jäv
Bilaga- Riktlinje

Regional överenskommelse om samverkan mellan Region Norrbotten, Länsstyrelsen Norrbotten och civilsamhället
Bilaga - Regionala utvecklingsnämndens förslag
Bilaga - Överenskommelse

Motion 29-2019 om begrepp
Bilaga - Motion

Motion 14-2020 om reseersättning till blodgivare
Bilaga- Motion

Motion 15-2020 om avskaffande av dolt nummer inom Region Norrbotten
Bilaga - Motion

Motion 17-2020 om kompatibla läkemedel
Bilaga - Motion

Motion 18-2020 om provtagning och vaccinering i hemmet
Bilaga - Motion

Behandling av sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2020
Bilaga-  Regionfullmäktiges beslut oktober 2020
Bilaga - Verksamhetsrapport

Behandling av uppdragsberedningens verksamhetsrapport 2020
Bilaga-  Regionfullmäktiges beslut oktober 2020
Bilaga - Verksamhetsrapport

8 april 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Övriga handlingar

Meddelanden
Bilaga - Patientsäkerhetsberättelse 2020
Bilaga - Patientnämndens årsrapport 2020
Bilaga - Forskningsbokslut 2020
Bilaga- Skrivelse till revisionsrapport - Grundläggande granskning av sjukvårdsberedningen 2020
Bilaga - Revisionsrapport - Grundläggande granskning av sjukvårdsberedningen 2020
Bilaga- Skrivelse till revisionsrapport - Grundläggande granskning av uppdragsberedningen 2020
Bilaga - Revisionsrapport - Grundläggande granskning av uppdragsberedningen 2020

Anmälda motioner
Motion 17-2020 om kompatibla läkemedel
Motion 18-2020 om provtagning och vaccinering i hemmet
Motion 19-2020 om sjukresor
Motion 1-2021 om nystart för Folktandvården i Norrbotten
Motion 2-2021 om medlemskap i föreningen Klimatkommunerna
Motion 3-2021 om utökat antal utbildningsplatser och decentraliserad tandläkarutbildning

Anmälda interpellationer
Interpellation 27-2020 om arbets- och patientmiljö vid Björknäs hälsocentral
Interpellation 1-2021 om screeningverksamheten i Region Norrbotten
Interpellation 2-2021 om jämställdhetsanalyser
Interpellation 3-2021 om dråpslaget mot kulturen
Interpellation 4-2021 om primärvård i Bodens kommun
Interpellation 5-2021 om hur nationella medel kommer användas i Norrbotten
Interpellation 6-2021 om serologiprovtagning vid blodgivning
Interpellation 7-2021 om vakanshållna tjänster
Interpellation 8-2021 om lågtröskelmottagningar med sprutbyte
Interpellation 9-2021 om neddragningar inom Beroendecentrum och inskränkningar av missbrukares rätt till akut psykiatrisk vård
Interpellation 10-2021 om utebliven vård på grund av höjda vårdavgifter och ändrade sjukreseersättningar