Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

22-23 juni

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Protokoll och handlingar från sammanträdet

Regionfullmäktiges protokoll

Delårsrapport Region Norrbotten, april 2021
Bilaga - delårsrapport
Bilaga - måluppfyllelse i perspektiv
Bilaga - produktion, tillgänglighet och kostnadseffektiv verksamhet
Bilaga - cirkulär från SKR

Delårsrapport regionala utvecklingsnämnden, april 2021
Bilaga - delårsrapport
Bilaga - bilaga till delårsrapport
Bilaga - regionala utvecklingsnämndens förslag

Ansvarsfrihet för förbundsdirektionen i kommunalförbundet Svensk Luftambulans
Bilaga - delårsrapport augusti 2020
Bilaga - granskning av delårsrapport augusti 2020
Bilaga - revisorernas bedömning av delårsrapport augusti 2020
Bilaga - protokoll från direktionsmöte 2021-03-12
Bilaga - årsredovisning 2020
Bilaga - internkontrollplan 2021

Granskning av Norra sjukvårdsregionförbundet 2020
Bilaga - granskning av bokslut per augusti 2020
Bilaga - granskning av redovisad måluppfyllelse i delårsrapport per augusti 2020
Bilaga - revisionsrapport årsbokslut
Bilaga - grundläggande granskning 2020
Bilaga - revisionsberättelse 2020

Ändring i finanspolicy
Bilaga - finanspolicy

Avveckling av Norrbottens Turistråd AB
Bilaga - förslag till ny bolagsordning

Tillägg till aktieägaravtal - Arctic Business Incubator AB
Bilaga - köp och tillägg till aktieägaravtal
Bilaga - nuvarande aktieägaravtal
Bilaga - regionala utvecklingsnämndens förslag

Målbild Nära vård och omsorg
Bilaga - beslut från politiska samverkansberedningen 202-05-27

Ersättningsmodell för patient- och närståendemedverkan
Bilaga - rutin patientmedverkan
Bilaga - protokollsutdrag från Norra sjukvårdsregionförbundet
Bilaga - policy för patient-, närstående- och medborgarmedverkan

Region Norrbottens trafikbeställning
Bilaga - regionala utvecklingsnämndens förslag

Finansiering och ansökan om trafikplikt för kompletterande busstrafik Luleå-Haparanda
Bilaga - förslag till tidtabell
Bilaga - regionala utvecklingsnämndens förslag

Samverkans- och finansieringsavtal avseende persontrafik på Haparandabanan
Bilaga - samarbets- och finansieringsavtal
Bilaga - regionala utvecklingsnämndens förslag

Hantering av underskott, kollektivtrafiken 2020
Bilaga - regionala utvecklingsnämndens förslag

Hantering av underskott, kollektivtrafiken 2021
Bilaga - regionala utvecklingsnämndens förslag

Avsteg från regelverket för uteblivet besök vid coronavaccinering

 

16 juni 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering