Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

22-23 juni

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Handlingar från sammanträdet

Regionfullmäktiges protokoll 2022-06-22/23

Delårsrapport Region Norrbotten, april 2022
Bilaga - delårsrapport
Bilaga - måluppfyllelse
Bilaga - produktion och tillgänglighet

Delårsrapport regionala utvecklingsnämnden, april 2022
Bilaga - delårsrapport

Delårsrapport patientnämnden, april 2022
Bilaga - delårsrapport

Strategisk plan 2023-2025
Bilaga - revisionens budgetäskande
Bilaga - regionstyrelsens förslag till strategisk plan
Bilaga - socialdemokraternas förslag till strategisk plan
Bilaga- vänsterpartiets förslag till strategisk plan
Bilaga - sverigedemokraternas förslag till strategisk plan

Strategi för hållbarhet
Bilaga - strategi

Behandling av uppdragsberedningens verksamhetsrapport 2021
Bilaga - verksamhetsrapport
Bilaga - fullmäktiges beslut om återremiss
Bilaga - regionstyrelsens förslag, mars 2022
Bilaga - regionfullmäktiges beslut oktober 2022

Revidering av regler för arvode och ersättning till förtroendevalda i Region Norrbotten
Bilaga - regler

Organiserad prostatacancertestning
Bilaga - kostnader
Bilaga - avtal
Bilaga - förutsättningar
Bilaga - Norra sjukvårdsregionförbundets beredningsgrupps protokoll, mars 2022

Granskning av Norra sjukvårdsregionförbundet 2021
Bilaga - revisionsberättelse
Bilaga - bilagor till revisionsberättelse

Finansiering Norrtåg AB avseende nytt tilläggsavtal för 2022

Borgensbeslut om refinansiering av Transitio Regina-fordon

 Borgensbeslut om refinansiering av Transitio Coradia-fordon

Medfinansiering av samordningsförbundet Södra Norrbotten 2023
Bilaga - ansökan

Antagande av nytt aktieägaravtal, Investeringar i Norrbotten AB
Bilaga - aktieägaravtal

Motion 7-2019 om personalparkeringar inom Region Norrbotten
Bilaga - motion

Motion 30-2019 om hållbar och långsiktig kompetensförsörjning
Bilaga - motion

Motion 6-2020 om översyn av medarbetarpolicy
Bilaga - motion

Motion 19-2020 om sjukresor
Bilaga - motion

Motion 4-2021 om krafttag mot mäns våld mot kvinnor
Bilaga - barnrättslig reflektion
Bilaga - motion

Motion 2-2021 om HBTQ+-personers rätt till god hälso- och sjukvård
Bilaga - motion

Motion 1-2022 om att fånga upp barn som far illa
Bilaga - barnrättslig reflektion
Bilaga - motion

Motion 2-2022 om resekostnadsersättning för screeningverksamhet och mödravård
Bilaga - motion

Motion 4-2022 om strategiskt arbete för rättvisa löner i Region Norrbotten
Bilaga - motion

Motion 8-2022 om mobil tandreglering i länet
Bilaga - motion

Redovisning av motioner per maj 2022
Bilaga - redovisning

 

 

14 juni 2022
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering