Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Patientnämndens protokoll och rapporter

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Patientnämnden sammanträder minst fyra gånger per år. Sammanträdena är inte offentliga eftersom enskilda patientfall diskuteras. På denna sidan har vi samlat protokoll och annan viktig dokumentation som rör patientnämndens verksamhet.

Protokoll


2022

17 februari

Protokoll
Patientnämndens årsberättelse 2021

Bilagor

Bilaga 1 Patientnämndens plan 2022-2024
Bilaga 2 Interkontrollplan Patentnämnden 2022
Bilaga 4 Klagomål på vården som rör barn 2021
Bilaga 5 Regel för ersättning till stödpersoner
Bilaga 6 Patentnämndens årsberättelse 2021

Presentationer

Presentation Analys av klagomål som avser barn 2021
Presentation Patientnämndens årsberättelse 2021
Presentation årsberättelse 2021


7 april

Protokoll - Extra sammanträde


24 maj


22 september


14 december


2021

16 december

Bilagor till mötet 16 december

Bilaga 1 Patientnämndens plan 2022-2024
Bilaga 2 Patientnämndens plan 2021-2023
Bilaga 3 Riskbedömning- internkontroll
Bilaga 4 Program utbildningsdag
Bilaga 5 Utvärdering utbildning

23 september
19 maj
25 februari


2020

2 december
9 september
27 maj
26 februari 


2019

12 december
19 september
21 maj
11 april
28 februari


2018

4 december
16 oktober
23 augusti
14 maj
22 februari
14 maj


Verksamhetsplaner

2021
2020
2019
2018
2017


Årsrapporter

2020
2019
2018
2017
2016 


Analysrapporter

Pandemin och patienterna - Klagomål till patientnämnderna i Sverige 2020

Analys av covid-19 relaterade ärenden - analysrapport antagen av patientnämnden 2021-02-25

Analys av klagomål som avser barn - analysrapport antagen av patientnämnden 2021-02-25

Synpunkter på vården gällande personer över 75 år - analysrapport antagen av patientnämnden 2020-12-02

När barnet är patient - analysrapport antagen av patientnämnden 2019-09-19

Tillgänglighet - analysrapport antagen av patientnämnden 2020-02-26

22 april 2022
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering