Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Regionala utvecklingsnämndens sammanträde 2020-06-02

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Protokoll

Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2020-06-02

 

Handlingar från sammanträdet

Delgivningar och avrapporteringar till regionala utvecklingsnämnden 2020-06-02
Protokoll Internationella beredningen 2020-05-02
Protokoll Kulturberedningen 2019-10-24
Protokoll Kulturberedningen 2019-11-28
Protokoll Kulturberedningen 2020-02-19

Delegationsbeslut anmälda till regionala utvecklingsnämnden 2020-06-02
Återrapportering delegationsbeslut regionala projektstöd april 2020
Återrapportering delegationsbeslut kulturenheten 200401-200514
Yttrande över utställningshandling - Bodens kommun fördjupad översiktsplan
Synpunkter på Boverkets vägledning - Kommunernas arkitekturstrategiska arbete

Regionala utvecklingsdirektörens rapport 2020-06-02
Regionala utvecklingsdirektörens rapport 2020-06-02 -bilaga
Tillväxtverket Regionalt tillväxtarbete 2019 - Insatser och resultat under det gångna året
Årsrapport 2019 Avdelningen för regional utveckling

Delårsrapport regionala utvecklingsnämnden - April 2020
Regionala utvecklingsnämndens delårsrapport april 2020

Revisionsrapport Grundläggande granskning av regionala utvecklingsnämnden 2019
Bilaga Grundläggande granskning RUN inkl revisorernas berättelse

Regionala utvecklingsnämndens internkontrollplan 2020
Bilaga 1 Riskinventering RUN internkontrollplan 2020
Bilaga 2 Instruktion och riskmatris

Uppsikt över hel- och delägda bolag 2019
Bilaga Årsredovisning 2019 BD Pop AB
Bilaga Årsredovisning 2019 Energikontor Norr AB
Bilaga Årsredovisning 2019 Filmpool Nord AB
Bilaga Årsredovisning 2019 InformationsTeknik AB
Bilaga Årsredovisning 2019 Investeringar i Norrbotten AB
Bilaga Årsredovisning 2019 Norrbotniabanan AB
Bilaga Årsredovisning 2019 Arctic Business Icubator AB

Avyttring av akter i Investeringar i Norrbotten AB

Förlängning av kulturplan för Norrbotten
Kulturplan för Norrbotten 2018-2021 -bilaga

Förlängning av regional biblioteksplan
Regional biblioteksplan 2018-2021 -bilaga

Uppsägning av medlemskap i Sveriges Ekokommuner

Förnyat borgensåtagande för högvärdeskomponenter till tågfordon av typen Coradia

Gemensamma påverkansfrågor för norra Sverige

Europeiska regionala utvecklingsfonden programperioden 2021-2027 för Övre Norrland
Europeiska regionala utvecklingsfonden programperioden 2021-2027 för Övre Norrland -bilaga

Yttrande SOU 2020:4 Vägen till en klimatpositiv framtid
Yttrande SOU 2020:4 Vägen till en klimatpositiv framtid -bilaga
SOU 2020:4 Vägen till en klimatpositiv framtid

Yttrande 2019:69 Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande
Yttrande 2019:69 Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande -bilaga
SOU 2019:69 Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande

Medfinansiering av projektet Intensifiering Norrbotniabanan 2020-2024

Medfinansiering av projektet Samling för jobb och framtid inom ESF varselutlysning

27 maj 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering