Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Regionala utvecklingsnämndens sammanträde 2020-03-24

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Protokoll

Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2020-03-24

 

Handlingar från sammanträdet

Delegationsbeslut anmälda till regionala utvecklingsnämnden 2020-03-24
Återrapportering delegationsbeslut regionala projektstöd, februari 2020 -bilaga

Regionala utvecklingsdirektörens rapport 2020-03-24
Regionala utvecklingsdirektörens rapport 2020-03-24 -bilaga

Kompletterande uppföljning av regionala utvecklingsnämndens rapport 2019-2021
RUN beslut 200225 § 19 Årsrapport regionala utvecklingsnämnden 2019
Årsrapport 2019 Regionala utvecklingsnämnden

Remiss Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden
Yttrande över remiss Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden
Fi2020/00307/S1 Sammanfattning av det remitterade förslaget

Revisionsrapport Det reigonala utvecklingsansvaret
Revisionsrapport Det regionala utvecklingsansvaret -bilaga

Regionala utvecklingsnämndens svar på uppdragsberedningens verksamhetsrapport 2019
Uppdragsberedningens rapport 2019

Ansökan om förstudie - Kultursamlande verksamhet för tornedalingar, kväner och lantalaiset

Fördelning av statliga medel enligt kultursamverkansmodellen 2020

Överenskommelse mellan folkbildningen och Region Norrbotten
Överenskommelse mellan folkbildningen och Region Norrbotten -bilaga

Medfinansiering av projektet Digital transformation för god och nära vård i Norrbotten och Västerbotten

Medfinansiering av projektet DioD Digital och Delaktig

Medfinansiering av projektet Arctic Solar 2.0

Medfinansiering av projektet Datacenter Innovation Region - Tillväxt och export

Medfinansiering av projektet ADDIFAB - Den digitalstödda idéfabriken 4.0

Medfinansiering av projektet Export camp

Medfinansiering av projektet Intersective Innovation 2.0

Medfinansiering av projektet Sustainable Business Bridge

Motion om haverikommission för godstransporter i Norrbotten
Motion 21-2019 om haverikommission för godstransporter i Norrbotten

17 mars 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering