Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Regionens revisorer

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Region Norrbotten har sex förtroendevalda revisorer som är politiskt tillsatta och underställda regionfullmäktige.

Revisorernas uppdrag

Vårt uppdrag är att årligen granska all verksamhet och ytterst ge regionfullmäktige underlag inför den ansvarsprövning som enligt lagen ska göras varje år. För att kunna genomföra vårt uppdrag på ett bra sätt upprättar vi varje år en revisionsplan. Den är baserad på bedömningar som vi gör utifrån en riskanalys. Genom våra revisionsinsatser pekar vi på såväl brister som styrkor. Vi bidrar på så sätt till att granskade verksamheter kan utvecklas.

Integritet och oberoende

Vårt arbete som revisorer präglas av integritet och oberoende. Därför väljer vi självständigt vilken verksamhet som ska granskas och hur det ska ske. Vi använder oss av sakkunniga som vi själva utser och gör även våra analyser och bedömningar självständigt. Region Norrbottens revisorer anlitar för tillfället revisionsbyrån PwC för detta sakkunnigstöd.

Varje revisor är också självständig i förhållande till övriga revisorer. För att få en så effektiv revision som möjligt samarbetar vi dock i det löpande revisionsarbetet. Detsamma gäller i de ställningstaganden som vi gör utifrån de granskningar som vi uppdragit våra sakkunniga att genomföra.

God revisionssed

Vi utför våra granskningar på det sätt som anges i kommunallagen och enligt god revisionssed. God revisionssed är de principer och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna vid kommunal revision. Den goda seden är inte reglerad i lag utan utformad och utvecklad av normbildare, till exempel Sveriges kommuner och landsting.

Vilka är vi?

Vilka vi och våra sakkunniga är, och hur du kommer i kontakt med oss, kan du se via länkmenyn till höger på den här sidan.  

11 februari 2022
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Mer på andra
webbplatser:

Kontakt

Regionens revisorer
Revisorernas sakkunniga 

Adress och Besöksadress

Revisionen
Smedjegatan 3, plan 6
972 33 Luleå