Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Så här arbetar revisorerna

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Hur arbetar regionens revisorer? Här kan du läsa om revisionsprocessen. Den beskriver revisorernas uppdrag under året.

Från plan till granskning

I den årliga revisionsprocessen ingår flera olika steg. Revisorerna börjar med att göra en revisionsplanering. Den består av en omvärlds- och riskanalys. Här ingår också framtagandet av en revisionsplan.

Därefter genomför revisorerna de prioriterade enskilda granskningarna som finns med i revisionsplanen. Revisorerna tar ställning till granskningsresultaten och redovisar dem för de ansvariga politikerna.

Bedömning och analys

Revisionsprocessen avslutas med en bedömning och analys av alla granskningar som gjorts under året. Då prövar revisorerna om regionstyrelsen, regionfullmäktiges beredningar samt patientnämnden fullgjort sina uppdrag.

Revisorerna upprättar en revisionsberättelse som lämnas till regionfullmäktige. Revisionsberättelsen visar om målen för verksamheten har blivit uppfyllda under året. Den visar också huruvida regionstyrelsen, regionfullmäktiges beredningar och patientnämnden samt de enskilda ledamöterna i dessa organ får ansvarsfrihet eller inte. Ansvarsfrihet innebär att verksamheten har följt de regler som finns, det vill säga att arbetet har utförts på ett korrekt sätt.

11 februari 2022
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering