Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Landstingsstyrelsen 27 maj 2014

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Landstingsstyrelsen sammanträder i Landstingshuset, styrelserummet. Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Protokoll från sammanträdet

Protokoll

Bilagor

Strategisk plan 2015-2017 (ärende 6)
Sjukvårdspartiets förslag till Strategisk plan 2015-2017
Delårsrapport april 2014 (ärende 7)
Bilaga till motion nr 2-14 om regionalt vårdprogram/infertilitet 
   (ärende 9)

Reviderade förbundsordningar (ärende 10)
Samordningsförbundet Pyramis 
Samordningsförbundet Activus
Samordningsförbundet Concensus

Ansvarsfrihet Norrlandstingens regionförbund och RCC (ärende 11)
Revisionsberättelse för år 2013
Årsredovisning 2013 för Norrlandstingens regionförbund
Basgranskning för år 2013 för Norrlandstingens regionförbund
Granskning av räkenskapsåret 2013 för Norrlandstingens regionförbund
Granskning av ansvaret för Regionalt Cancercentrum Norr
Granskningsrapport Regionalt Cancercentrum Norr
Årsredovisning 2013 för Regionalt Cancercentrum Norr

Reviderade bolagsordningar (ärende 12-17)
Filmpool Nord AB
Investeringar i Norrbotten AB
IT Norrbotten AB
Norrbottens Energikontor AB
Norrbottens Turistråd AB
BD Pop AB

Aktieägaravtal BD Pop AB (ärende 19)

Internationell policy (ärende 20)

Strategier (ärende 21-24)
Kompetensförsörjningsstrategi
Kommunikationsstrategi
Miljöstrategi
Strategi för vård på distans

Finansiering av platser för tandläkares specialiseringstjänstgöring 2014 
   (ärende 25)

Revisionsrapport Kommunikation och informationsöverföring mellan landsting och kommun vid in- och utskrivning av patienter och akutbesök   (ärende 28)
Skrivelse till landstingsstyrelsen

Remisser (ärende 29-31)
En tydligare beredning av myndighetsföreskrifter (Ds 2014:10) 
En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst (Ds 2014:9)
Rekommentation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn

 

21 maj 2014
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering