Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Landstingsstyrelsen 9 december

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Ärenden till sammanträdet

Protokoll

Bilagor

Reglementen
Läkemedelskommittén
Länshandikapprådet
Länspensionärsrådet
Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg

Regler och riktlinjer, hälso- och sjukvård
Samverkansorgan mellan landstinget och privata vårdgivare
Samverkansorgan mellan landstinget och tandvårdsproducenterna
Riktlinjer för kost för inneliggande patienter
Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel

Regler och riktlinjer, HR-området
Lönebildning
Hälsofrämjande arbetsmiljö
Chefs- och ledarskap
Säkert resande i tjänsten
Rehabilitering - arbetslivsinriktad
Kränkande särbehandling, trakasserier

Regler och riktlinjer, kommunikation
Att använda sociala medier
Grafisk profil
Fotografering och filmning i vården
Landstingets medverkan i medieproduktioner

Övriga regler och riktlinjer
Informationsteknik och medicinsk teknik
Riktlinjer för insatser inom kultur, kultur och hälsa samt folkhälsa
Näringspolitik och internationell samverkan
Riktlinjer för landstingets säkerhet

Beställning Länssjukvård
Kontrakt
Hälso- och sjukvårdens generella villkor
Uppdrag 2015
Ersättning

Beställning Närsjukvård
Kontrakt
Hälso- och sjukvårdens generella villkor
Uppdrag 2015
Ersättning

Delegationsordningar
Styrelsens delegation (publiceras senare)
Delegationsordning för gymnasieskolorna

Övriga bilagor
Strategi för patient- och brukarmedverkan
Slutrapport Best Agers Lighthouses
Överenskommelse om gemensam satsning för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer

 

 

 

4 december 2014
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Landstingsdirektörens rapport

Landstingsdirektörens rapport