Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

19 december

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Protokoll från sammanträdet

Protokoll 

Handlingar till sammanträdet 

Återrapportering av regionstyrelsens uppdrag till regiondirektören
Bilaga - sammanställning

Delegationsbeslut

Regiondirektörens rapport
Bilaga - ledningsrapport oktober 2017

Avskrivning av kundfordringar

Månadsrapport oktober 2017
Bilaga - månadsrapport oktober 2017

Vidarefördelning av regionfullmäktiges anslag 2018
Bilaga - vidarefördelning

Vidarefördelning av regionfullmäktiges anslag inom ramen för regional utveckling 2018

Delårsrapport augusti 2017 - Norrlandstingens regionförbund
Bilaga - delårsrapporten
Bilaga - granskning av redovisad måluppfyllelse
Bilaga - granskning av delårsrapport, finansiell del
Bilaga - revisorernas utlåtande

Vårdval Norrbotten - ändring av vårdvalsersättning 2018

Anpassning till dom om konkurrensneutralitet

Revisionsrapporten Granskning av delårsrapport 2017
Bilaga - granskningsrapporten
Bilaga - revisorernas bedömning

Revisionsrapporten Granskning av delegering av beslutanderätt
Bilaga - granskningsrapporten
Bilaga - revisorernas bedömning

Revisionsrapporten Granskning av verksamhetsplanering och -utveckling på verksamhetsnivå
Bilaga - granskningsrapporten
Bilaga - revisorernas bedömning

Avgifter för sjukintyg

Fastighetsinvesteringar 2017

Utökad kapacitet för magnetkameraundersökningar

Transformatorstationer Sunderby sjukhus

Remiss av betänkandet Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel

Rekommendation om återkoppling av resultat från hälsoundersökningar
Bilaga - rekommendationen

Översyn av regionens strategidokument
Bilaga - resultat av översyn av regionens strategier

Gemensamma riktlinjer för samverkan - Samordnad individuell plan
Bilaga - gemensamma riktlinjer för samverkan

Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel 2018
Bilaga - förslag till riktlinjer

Riktlinje för sociala medier
Bilaga - förslag till riktlinje

Handlingsplaner för psykisk hälsa 2017-2018
Bilaga - länsgemensam analys- och handlingsplan för psykisk hälsa i Norrbotten (vuxna)
Bilaga - länsgemensam analys- och handlingsplan för psykisk hälsa i Norrbotten (barn och unga vuxna samt UMO)

Regional beredskapsplan
Bilaga - beredskapsplanen

Rätt att under 2018 underteckna vissa handlingar

Samverkan med Norrbottens Idrottsförbund kring Fysisk Aktivitet på Recept (FaR)
Bilaga

Ägaranvisning till Almi Företagspartner Nord AB

Ägardirektiv till regiondelägda bolag
Bilaga - Förslag till ägardirektiv, Energikontor Norr AB
Bilaga - Förslag till ägardirektiv, Investeringar i Norrbotten AB
Bilaga - Förslag till ägardirektiv, IT Norrbotten AB
Bilaga - Förslag till ägardirektiv, Filmpool Nord AB
Bilaga - Förslag till ägardirektiv, BD Pop AB

Projektbidrag till Regional förnyelse 2018-2020
Bilaga - ansökan om projektbidrag

Förlängning av avtal för OBS-platser och akut omhändertagande i Arjeplog

29 december 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering