Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

7 juni

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Protokoll från sammanträdet

Protokoll

Bilagor

Delårsrapport april 2017

Delårsrapport april 2017

Strategisk plan 2018-2020

Styrelsens förslag till Strategisk plan 2018-2020Sjukvårdspartiets förslag till Strategisk plan 2018-2020Centerpartiets förslag till Strategisk plan 2018-2020Liberalernas förslag till Strategisk plan 2018-2020

Patientnämndens reglemente

Reglemente för patientnämnden

Ersättning till stödpersoner

Ersättning till stödpersoner

Årsredovisning och revisionsrapport, Norrlandstingens regionförbund

Årsredovisning 2016
Granskningsrapport, grundläggande granskning
Revisionsberättelse 2016

Årsredovisning och revisionsberättelse 2016 för samordningsförbundet Consensus

Årsredovisning 2016, Consensus
Revisionsrapport 2016, Consensus
Revisionsberättelse 2016, Consensus

Årsredovisning och revisionsberättelse 2016 för samordningsförbundet Pyramis

Årsredovisning 2016, Pyramis
Revisionsrapport Pyramis 2016
Revisionsberättelse 2016, Pyramis

Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2016 för samordningsförbundet Activus

Årsredovisning 2016, Activus
Revisionsrapport 2016, Activus
Revisionsberättelse 2016, Activus

Revidering av förbundsordning, Svenskt ambulansflyg

 Förbundsordning revision 01 KSA 9-2017
Protokoll KSA Förbundsfullmäktige 2017-04-06

Översyn av den palliativa vården

 Översyn palliativ vård

Förändring av avgifter för kopia på allmän handling

 Avgiftstabell för kopia på allmän handling

Riktlinje för administrativa styrdokument

 Riktlinje för administrativa styrdokument

Återrapportering av regiondirektörens uppdrag från regionstyrelsen

Återrapportering av regiondirektörens uppdrag från styrelsen_RS 170607

Återkoppling regiondirektörens uppdrag för att uppnå budgeterat resultat

Återkoppling av regionstyrelsens uppdrag till regiondirektören för att uppnå budgeterat resultat - bilaga

Gemensam analysplan för Region Norrbotten 2017-2018

Gemensam analysplan för Region Norrbotten 2017-2018

Regionens revisorer, Särskild skrivelse om verksamhetens informationssystem, VIS

Särskild skrivelse gällande verksamhetens informationssystem, VIS

Revisionsrapport Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

Skrivelse ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Revisionsrapport - Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Revisionsrapport Avropsfunktionen inom ramen för 2016 års revision

Revisionsrapport Samordnad Individuell Plan (SIP) och fast vårdkontakt

Revisionsrapport SIP och Fast vårdkontakt
Skrivelse, SIP och Fast vårdkontakt

Granskningsrapport Bisysslor, uppföljande granskning

Granskningsrapport Bisysslor, uppföljande granskning - skrivelse till styrelsen
Granskningsrapport Bisysslor - uppföljande granskning

Remiss För en god och jämlik hälsa - En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket (SOU 2017:4)

För en god och jämlik hälsa - yttrande till Socialdepartementet
För en god och jämlik hälsa - delbetänkande av Kommissionen för jämlik hälsa

Remiss Ny målstyrning för transportpolitiken

Yttrande över Ny målstyrning för transportpolitiken, rapport 2017_1
Remiss - Trafikanalys rapport 2017:1 Ny målstyrning för transportpolitiken, remissmissiv

Remiss Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop (Ds 2017:8)

Yttrande över Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop, DS 2017.8

Remiss Promemoria med förslag om ändrade övergångsbestämmelser för den föreslagna lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (prop 2016/17:106)

Remissyttrande över Övergångsbestämmelser inför lagförslag samverkan vid utrivning från slutenvård
Missiv och sändlista remiss om förslag om ändrade övergångsbestämmelser för den föreslagna lagen om samverkan vid utskrivning från sluten vård

Remiss Digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23)

Remissyttrande digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) 

Reviderad bolagsordning för IT Norrbotten

Bolagsordning IT Norrbotten AB

Vårdval Norrbotten, januari-april 2017

Vårdval Norrbotten, Resultatbilaga januari-april 2017
Vårdval Norrbotten,Uppföljning januari-april 2017

9 november 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering