Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Regionstyrelsens sammanträde 31 oktober

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Handlingar från sammanträdet

Regionstyrelsens protokoll 2018-10-31

Ekonomi- och planeringsärenden mm.

Finansplan 2019-2021

Regionstyrelsens plan
Bilaga - riskbedömning

Beställning primärvård 2019

Beställning allmän barn- och ungdomstandvård 2019

Vårdval primärvård, uppföljning januari - augusti 2018
Resultatbilaga Vårdval primärvård januari - augusti 2018

Riskbedömning, lagar mm. 2019

Regelverk gällande avgifter
Tandvårdstaxa 2019

Policies, strategier mm.

Sponsringspolicy

Policy mot mutor och korruption

Strategi för akut omhändertagande

Demokratiberedningens verksamhetsrapport 2017/2018

Remisser

Remiss - Utveckling av verksamheter som bedrivs enligt lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för fysioterapi

Remiss - God och nära vård, en primärvådrsreform

Remiss - Översyn av maskinell dos, ex tempore, prövningsläkemedel mm.

Motioner


Motion om röntgenverksamheten på sjukhusen i Kalix och Kiruna (Jens Sundström, L)

Motion om röntgenverksamheten i Kalix och Kiruna (Sten Nylén)

Motion om förändring av IVA, narkos- och röntgenläkare vid sjukhusen i Kalix och Kiruna (Sten Nylén)

Motion om MR-kamera vid sjukhusen i Kalix och Kiruna (Anders Bohm, NS)

Motion om tvångssyndrom och OCD-mottagning (Anne Kotavuopio Jatko, L)

Regler, reglementen mm.


Regionfullmäktiges arbetsordning

Reglemente för regionstyrelsen

Reglemente för regionala utvecklingsnämnden

Reglemente för regionrevisionen

Reglemente för fullmäktiges beredningar och utskott

Reglemente för patientnämnden

Arkivreglemente för Region Norrbotten

 Regler för arvode och ersättning till förtroendevalda i Region Norrbotten

Ersättning till stödpersoner

Regler för partistöd

Regional utveckling och kultur


Ansökan om statligt anslag till regional kulturverksamhet 2019

Trafikbeställning Länstrafiken 2020

 

12 november 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering