Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

13 november

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Protokoll och handlingar från sammanträdet

Protokoll

Ekonomi- och investeringsärenden

Finansplan 2020-2022
Bilaga - finansplan
Bilaga - socialdemokraternas förslag till finansplan 2020-2022

Investering i magnetkamera till Kalix sjukhus
Bilaga - riskanalys patientsäkerhet, alternativ 1 och 2
Bilaga - riskanalys arbetsmiljö, alternativ 1
Bilaga - riskanalys arbetsmiljö, alternativ 2

Förändring i regelverket för avgifter

Uthyrning av lokaler i Kiruna sjukhus för korttidsboende till Kiruna kommun

Avsättning av medel till kapitalförvaltning 2019

Revisionsrapporter

Revisionsrapport - Verkställighet och återrapportering av fattade beslut
Bilaga - revisorernas skrivelse
Bilaga - revisionsrapport

Revisionsrapport - Granskning av intrångsskydd
Bilaga - regionstyrelsens beslut 2019-01-30
Bilaga - revisorernas skrivelse
Bilaga - revisionsrapport

Revisionsrapport - Cybersäkerhet, övergripande granskning
Bilaga - regionstyrelsens beslut 2019-01-30
Bilaga - revisorernas skrivelse
Bilaga - revisionsrapport

Remisser

Remiss - förbättrat skydd för totalförsvaret
Bilaga - remissyttrande

Remiss - organbevarande behandling för donation
Bilaga - remissyttrande

Remiss - yttrande till justitieombudsmannen
Bilaga - remissyttrande

Motioner

Motion 9-2019 om ungdomsstrategi
Bilaga - motion

Motion 14-2019 om maxtak för partistöd
Bilaga - motion

Motion 15-2019 om digitala vårdlösningar
Bilaga - motion

Motion 19-2019 om införande av vårdpuck
Bilaga - motion

Övriga ärenden

Regional beredskapsplan
Bilaga- beredskapsplan

Förbundsordning och samverkansavtal, Svensk Luftambulans
Bilaga - förbundsordning
Bilaga - savmerkansavtal
Bilaga - samverkansavtal helikoptrar

Samverkansavtal helikopter - Svensk Luftambulans
Bilaga - regionfullmäktiges återremiss
Bilaga - samverkansavtal helikoptrar

Riktlinje för inköp
Bilaga - riktlinje

Riktlinje för säkerhet
Bilaga - riktlinje

Strategi för samisk hälsa
Bilaga - strategi

Överenskommelse om psykisk hälsa mm.
Bilaga - överenskommelse

Förbundsordning för norra sjukvårdsregionförbundet
Bilaga - protokoll från norra sjukvårdsregionförbundet
Bilaga - förbundsordning

Gemensamt samordningsförbund i Norrbotten
Bilaga - avsiktsförklaring
Bilaga - förbundsordning samordningsförbundet södra Norrbotten
Bilaga - reviderad förbundsordning samordningsförbundet Consensus
Bilaga - reviderad förbundsordning samordningsförbundet Activus

Regler för partistöd
Bilaga - regler

Regionfullmäktiges arbetsordning
Bilaga - arbetsordning

Reglemente för regionfullmäktiges beredningar och utskott
Bilaga - reglemente

Uppdrag till regionfullmäktiges beredningar

Val förrättade av regionstyrelsen 2019-11-13

Regionfullmäktiges sammanträdes- och utbildningsdagar 2020

6 november 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering