Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

27 februari

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Protokoll från sammanträdet

Regionstyrelsens protokoll 2019-02-27

Ekonomi- och planeringsärenden

Investering i medicinteknisk utrustning för endoskopi

Fastighetsinvesteringar 2019 - Primärvården Boden

Fastighetsinvestringar 2019 - Ombyggnad för ögonmottagning vid Sunderby sjukhus

Regionstyrelsens plan 2019-2021 - revidering
Bilaga - Regionstyrelsens plan 2019-2021
Bilaga - Riskbedömning

Uppföljning av intern kontroll

Årsredovisning Region Norrbotten 2018
Bilaga - Årsredovisning

Divisionernas årsrapporter 2018
Bilaga - Årsrapport division Länssjukvård
Bilaga - Årsrapport division Närsjukvård
Bilaga - Årsrapport division Folktandvård
Bilaga - Årsrapport division Service
Bilaga - Årsrapport division Länsteknik

Vårdval Primärvård, uppföljning januari - december 2018
Bilaga - Vårdval primärvård
Bilaga - Resultatbilaga

Uppföljning av privata vårdgivare på nationella taxan 2018
Bilaga - Årsrapport för privata vårdgivare på nationella taxan 2018

Uppföljning av Region Norrbottens tandvårdsstöd och vårdval barn- och ungdomstandvård
Bilaga - Årsrapport regionens tandvårdsstöd 2018

Revisionsrapporter

Revisionsrapport "Vården för de mest sjuka äldre"
Bilaga - revisionsrapport
Bilaga - revisorernas skrivelse

Revisionsrapport "Jämförande granskning avseende ägarstyrning och uppsikt i de delägda bolagen"
Bilaga - revisionsrapport
Bilaga - revisorernas skrivelse

Övriga ärenden

Forskningsbokslut 2018
Bilaga - Forskningsbokslut

Patientsäkerhetsberättelse Region Norrbotten 2018
Bilaga - Patientsäkerhetsberättelse

Förbundsordning för Norra sjukvårdsregionförbundet
Bilaga - Förbundsordning

Verksamhetsplan och budgetram för Norra sjukvårdsregionförbundet
Bilaga - Verksamhetsplan 2019-2021

Remiss "Framtidens specialistsjuksköterska - ny roll, nya möjligheter"
Bilaga - remissyttrande

Förslag till ordförandeskapsprogram för Nordkalottrådet 2019-2020
Bilaga - Ordförandeskapsprogram

Region Norrbottens påverkansfrågor 2019

Val - internationella uppdrag

11 mars 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering