Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

3 april

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Protokoll från sammanträdet

Regionstyrelsens protokoll 2019-04-03

Handlingar från sammanträdet

Ekonomi- och investeringsärenden mm.

Investering i serveringssystem för Sunderby sjukhus

Fastighetsinvesteringar Sunderby sjukhus 2019 - Ombyggnad för ögonmottagning

Förändringar i riktlinjer för avgifter
Bilaga - riktklinjer för avgifter

Remisser

Remissen Samspel för hälsa - Finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring
Bilaga - remissyttrande

Remissen Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen
Bilaga - remissyttrande

Revisionsrapporter

Revisionsrapport "Temagranskning Attraktiv arbetsgivare; God arbetsmiljö"
Bilaga - revisorernas skrivelse
Bilaga - revisionsrapporten

Revisionsrapport "Temagranskning primärvården, del 2"
Bilaga - revisorernas skrivelse
Bilaga - revisionsrapporten

Revisionsrapport "Målstyrning av verksamheten"
Bilaga - revisorernas skrivelse
Bilaga - revisionsrapporten

Revisionsrapport "Samlad uppföljning av tidigare genomförda granskningar"
Bilaga - revisorernas skrivelse
Bilaga - revisionsrapporten

Motioner

Motion 7-2018 om utvecklingsplan för Kalix sjukhus
Bilaga - motionen (Jens Sundström, L)

Motion 8-2018 om Kalix, e-sjukhuset
Bilaga - motionen (Agneta Granström, MP)

Motion 14-2018 om MR-kamera till Kalix sjukhus
Bilaga - motionen (Agneta Granström, MP)

Motion 9-2018 om barn- och ungdomspsykiatri
Bilaga - motionen (Agneta Granström, MP)

Motion 15-2018 om ett stärkt arbete med psykisk hälsa
Bilaga - motionen (Agneta Granström, MP)

Motion 11-2018 om solceller; regionala utvecklingsnämndens förslag
Bilaga - motionen (Agneta Granström, MP)

Motion 17-2018 om hållbara transporter
Bilaga - motionen (Agnetta Granström, MP)

Motion 18-2018 om mer kollektivtrafik; regionala utvecklingsnämndens förslag
Bilaga - motionen (Agneta Granström, MP)

Motion 19-2018 om utbyggd laddinfrastruktur; regionala utvecklingsnämndens förslag
Bilaga - motionen (Agneta Granström, MP)

Motion 1-2019 om infrastruktur för laddning av fordon; regionala utvecklingsnämndens förslag
Bilaga - motionen (Per Göransson, SD)

Motion 12-2018 om sex timmars arbetsdag
Bilaga - motionen (Agneta Granström och Catarina Ask, MP)

Motion 13-2018 om ökad grundlön för anställda i vårdverksamhet
Bilaga - motionen (Agneta Granström och Catarina Ask, MP)

Motion 20-2018 om rituell omskärelse av pojkar utan medicinsk grund
Bilaga - motionen (Paula Palmqvist, SD)

Övriga ärenden

Förändring av folktandvårdens struktur i Luleå
Bilaga - Konsekvensanalys patienter
Bilaga - Risk- och konsekvensanalys verksamhet
Bilaga - Risk- och konsekvensanalys ekonomi

Fortsatt finansiering av Norrbottens jämställdhetspris

Bedömning av uppfyllelse av det kommunala ändamålet i hel- och delägda aktiebolag 2018

Erbjudande om ny försäkring för läkemedel föreskriven utanför godkänd indikation
Bilaga - erbjudandet
Bilaga - försäkringsavtal
Bilaga - premie

Säkerhetsskyddsplan 2019
Bilaga - säkerhetsskyddsplan

Hälsobokslut 2018
Bilaga - hälsobokslut

Miljöredovisning 2018
Bilaga - miljöredovisning

Patientnämndens årsberättelse 2018
Bilaga - årsberättelse

Regionstyrelsens svar på hälsoberedningens verksamhetsrapport 2018
Bilaga - hälsoberedningens verksamhetsrapport

Regionstyrelsens svar på allmänna beredningens verksamhetsrapport 2018
Bilaga - allmänna beredningens verksamhetsrapport 2018

Val av ombud och ersättare till Landstingens ömsesidiga försäkringsbolags årsstämma 2018

Val av ny ersättare i länspensionärsrådet

Uppsägning av regiondirektör

3 april 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering