Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

3 oktober

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Protokoll från sammanträdet

Regionstyrelsens protokoll 2019-10-03

Handlingar från sammanträdet

Ekonomi-, planerings- och investeringsärenden

Regionstyrelsens plan 2020-2022
Bilaga - Regionstyrelsens plan 2020-2022
Bilaga - Riskbedömning

Delårsrapport Region Norrbotten, augusti 2019
Bilaga - Delårsrapport

Regionstyrelsens internkontrollplan 2020
Bilaga - Internkontrollplan
Bilaga - Riskbedömning

Beställning Vårdval allmän barn- och ungdomstandvård
Bilaga - Beställning

Beställning Vårdval primärvård
Bilaga - Beställning
Bilaga - Översyn ersättningsmodell
Bilaga - Ersättning

Uppföljning Vårdval primärvård 2019
Bilaga - Uppföljning januari-augusti 2019
Bilaga - Resultat januari - augusti 2019

Omfördelning av medel inom patientnämndens kostnadsställen

Rekommendation om gemensamma utomlänsersättningar för digitala vårdtjänster i primärvården
Bilaga - Meddelande från SKL:s styrelse

Förändring i regelverket för egenavgift vid sterilisering

Fastighetsinvestering - Uppgradering av styrsystem för fastigheter

Investering i magnetkamera till Kalix sjukhus

Avtal för övertagande av spårfordon
Bilaga - Avtal

Finansiering av kunskapsnätverk för samisk hälsa

Revisionsrapporter

Revisionsrapport Tillämpning av offentlighetsprincipen
Bilaga - Revisionens skrivelse
Bilaga - Revisionsrapport

Revisionsrapport Regionens lönehantering
Bilaga - Revisionsens skrivelse
Bilaga - Revisionsrapport

Revisionsrapport Temagranskning primärvården del 1
Bilaga - Regionstyrelsens beslut 2019-01-30
Bilaga - Revisionens skrivelse
Bilaga - Revisionsrapport

Revisionsrapport Temagranskning primärvården del 2
Bilaga - Regionstyrelsens beslut 2019-04-03
Bilaga - Revisionens skrivelse
Bilaga - Revisionsrapport

Revisionsrapport Regionstyrelsens ansvarsutövande 2018
Bilaga - Regionstyrelsens beslut 2019-05-08
Bilaga - Revisionens skrivelse
Bilaga - Revisionsrapport

Revisionsrapport Målstyrning av verksamheten
Bilaga - Regionstyrelsens beslut 2019-04-03
Bilaga - Revisionens skrivelse
Bilaga - Revisionsrapport

Remisser

Remiss - E-hälsomyndighetens rapport Reglering av personuppgiftsbehandling
Bilaga - Remissyttrande

Remiss - Stärkt kompetens i vård och omsorg - slutbetänkande från utredningen Reglering av yrket undersköterska
Bilaga - Remissyttrande

Remiss - Komplementär och alternativ medicin och vård - säkerhet, kunskap och dialog
Bilaga - Remissyttrande

Remiss - Ändring i patientsäkerhetsförordningen
Bilaga - Remissyttrande

Remiss - Skattelättnad för arbetsresor
Bilaga - Remissyttrande

Motioner

Motion 11-2019 om höjda vårdavgifter
Bilaga - Motion

Motion 12-2019 om höjning av avgifter vid uteblivna vårdbesök
Bilaga - Motion

Motion 20-2019 om tillgänglighet för avbokning av vårdbesök
Bilaga - Motion

Övriga ärenden

Korrigering av fastställda vårdplatser
Bilaga - Konsekvensanalys
Bilaga - Regionfullmäktiges beslut 2017-11-22--23
Bilaga - Regionfullmäktiges beslut 2018-02-14

Samverkansavtal kommunalförbundet Svensk Luftambulans
Bilaga - Samverkansavtal helikoptrar

Riktlinje för hot och våld
Bilaga - Riktlinje

Risk- och sårbarhetsanalys
Bilaga - Rapport
Bilaga - Indikatorer

Regionstyrelsens sammanträdesdagar 2020

Regionfullmäktiges sammanträdes- och utbildningsdagar 2020

Avyttring av aktier i Investeringar i Norrbotten AB

26 september 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering