Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

4 juni

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Protokoll från sammanträdet

Protokoll

Handlingar från sammanträdet

Delegationsbeslut

Återrapportering av regionstyrelsens uppdrag till regiondirektören
Bilaga - återrapportering

Delårsrapport Region Norrbotten april 2019
Bilaga - delårsrapport

Strategisk plan 2020-2022
Bilaga - strategisk  plan
Bilaga - socialdemokraternas förslag till strategisk plan 2020-2022
Bilaga - sverigedemokraternas förslag till strategisk plan 2020-2022
Bilaga - vänsterpartiets förslag till strategisk plan 2020-2022

Vårdval Primärvård 2019
Bilaga - Uppföljning januari-april 2019
Bilaga - Resultatbilaga januari-april 2019

Fastighetsinvesteringar 2019 - Projektering av koncentration av tandvården i Luleå till Tandvårdscentralen

Revisionsrapport "Anskaffning av medicinteknisk utrustning"
Bilaga - revisorernas skrivelse
Bilaga - revisionsrapport

Riktlinje mot mutor, korruption och jäv
Bilaga - riktlinje

Säkerhetspolicy
Bilaga - säkerhetspolicy

Medlemskap i kommunalförbundet Svensk Luftambulans, SLA
Bilaga - Förbundsordning
Bilaga - Samverkansavtal
Bilaga - Samverkansavtal helikoptrar
Bilaga - Årsredovisning
Bilaga - Riskanalys
Bilaga - information om förbundsordning
Bilaga - protokoll SLA 2019-05-29

Rekommendation från SKL om etablering av en samverkansmodell för medicinteknik 2019-2020
Bilaga - Rekommendation

Revidering av regionstyrelsens delegationsordning
Bilaga - Regionstyrelsens delegationsordning

Tjänstgöring vid sidan av uppdraget som sjukvårdspartiets regionråd

Tjänstgöring vid sidan av uppdraget som centerpartiets regionråd

Tjänstgöring vid sidan av uppdraget som moderaternas regionråd

Revisionsberättelse 2019, Norrlandstingens regionförbund
Bilaga - Revisionsberättelse
Bilaga - Revisorernas skrivelse
Bilaga - Redovisad måluppfyllelse, delårsrapport augusti 2018
Bilaga - Granskning avseende räkenskapsåret 2018
Bilaga - Grundläggande granskning 2018

Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 - Samordningsförbundet Activus
Bilaga - Årsredovisning Activus 2018
Bilaga - Revisionsberättelse Activus 2018

Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 - Samordningsförbundet Consensus
Bilaga - Årsredovisning Consensus 2018
Bilaga - Revisionsrapport Consensus 2018
Bilaga - Revisionsgranskning Consensus 2018

Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 - Samordningsförbundet Pyramis
Bilaga - Årsredovisning Pyramis 2018
Bilaga - Revisionsrapport Pyramis 2018
Bilaga - Revisionsgranskning Pyramis 2018

Subvention av läkemedlet Circadin

Remiss - Agenda 2030 och Sverige, Världens utmaning - världens möjlighet
Bilaga - remissyttrande

Remiss - En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan
Bilaga - remissyttrande

Remiss - Fördjupad utredning rörande koppling mellan utländska eID-handlingar och svenska identitetsbeteckningar
Bilaga - remissyttrande

Reviderade bolagshandlingar för Norrbotniabanan AB
Bilaga - Bolagsordning
Bilaga - Ägardirektiv
Bilaga - Aktieägaravtal

 

28 maj 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering