Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

14 oktober

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Protokoll och handlingar från sammanträdet

Protokoll

Delårsrapport augusti 2020, Region Norrbotten
Bilaga - delårsrapport
Bilaga - måuppfyllelse i perspektiv

Delårsrapport augusti 2020, regionala utvecklingsnämnden
Bilaga - delårsrapport

Strategisk plan 2021-2023
Bilaga - strategisk plan
Bilaga - regionala utvecklingsnämndens yttrande
Bilaga - vänsterpartiets förslag till strategisk plan 2021-2023
Bilaga - socialdemokraternas preliminära förslag till strategisk plan 2021-2023
Bilaga - sverigedemokraternas preliminära förslag till strategisk plan 2021-2023

Förstudie av fysisk samlokalisering av verksamheter i Luleåområdet

Förstudie av fysisk samlokalisering av verksamheter i Bodenområdet

Ny driftsorganisation i Region Norrbotten

Överenskommelse avseende kostnadsansvar för avhjälpande åtgärder vid Bodentvätten
Bilaga - överenskommelse

Kartläggning av Länsservice verksamhet
Bilaga - rapport

Inriktningsbeslut gällande införande av centralkassor

Införande av politikerportal

Vårdval primärvård, uppföljning januari-augusti 2020
Bilaga - rapport
Bilaga - resultat

Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och garantiavtal beträffande Kommuninvest
Bilaga - underlag

Riktlinje för jämställdhetsintegrering
Bilaga - riktlinje

Motion 2-2020 om utredning av förändrad organisations- och verksamhetsform för den regionala kollektivtrafikmyndigheten
Bilaga - motion

Remiss Reglering av undersköterskeyrket - kompetenskrav och övergångsbestämmelser
Bilaga - remissyttrande
Bilaga - remiss

Revisionsrapport Regionens fordonshantering
Bilaga - revisorernas skrivelse
Bilaga - revisionsrapport

Revisionsrapport Ordnat införande av läkemedel
Bilaga - skrivelse och revisionsrapport

Översyn av reglementen för politiska organ i Region Norrbotten
Bilaga - reglemente för regionstyrelsen
Bilaga - reglemente för regionala utvecklingsnämnden
Bilaga - reglemente för länspensionärsrådet
Bilaga - reglemente för tillgänglighetsrådet
Bilaga - reglemente för regionrevisionen

9 oktober 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering