Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

15 september

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Protokoll från sammanträdet

Handlingar till sammanträdet

Coronapandemins effekter på fullgörande av nämndernas uppdrag
Bilaga - Patientnämndens beslut
Bilaga - Regionala utvecklingsnämndens beslut
Bilaga - Regionfullmäktiges beslut

Inriktningsbeslut - Screeninginstrument

Investeringar i teknik och inventarier

Fastighetsinvestering 2020 - projektering av klimatbefuktningsanläggning, Norrbottens museum

Prioriteringsordning för folktandvårdens patienter

Patientavgifter för boende och mat vid nationell högspecialiserad vård

Finansiering av underskott 2019 och uppsägning av samarbetsavtal - kollektivtrafiken

Initiativärende 7-2020 om personalförändringar
Bilaga - initiativärende

Motion 4-2019 om årlig debatt i regionfullmäktige om jämställdhetens utveckling
Bilaga - motion

Motion 7-2020 om jämlika anställningsvillkor
Bilaga - motion

Motion 9-2020 om distansavläsning för pacemaker
Bilaga - motion

Remiss Starkare kommuner - med kapacitet att klara välfärdsuppdraget
Bilaga - remissyttrande
Bilaga - remiss

Remiss God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem
Bilaga - remissyttrande
Bilaga - remiss

Remiss Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvården - lärdomar från exemplet NKS
Bilaga - remissyttrande
Bilaga - remiss

Revisionsrapport Samverkan mellan Region Norrbotten och regionens kommuner avseende barn och unga med psykisk ohälsa
Bilaga - revisionsskrivelse
Bilaga - revisionsrapport

Graskning av Norra sjukvårdsregionförbundet
Bilaga - grundläggande granskning 2019
Bilaga - granskning av delårsbokslut per augusti 2019
Bilaga - granskning av redovisad måluppfyllelse i delårsrapport per augusti 2019
Bilaga - granskning av räkenskapsår 2019
Bilaga - revisionsberättelse 2019

Uppsiktsplikt Svenskt Ambulansflyg
Bilaga - årsredovisning 2019
Bilaga - revisionsberättelse 2019
Bilaga - missiv
Bilaga - grundläggande granskning 2019
Bilaga - granskning av räkenskaper 2019
Bilaga - granskning av styrelsens strategi för valutasäkring
Bilaga - granskning av redovisad måluppfyllelse i delårsrapport per augusti 2019
Bilaga - granskning av delårsrapport 2019 - finansiell del
Bilaga - protokoll från förbundsfullmäktige 2020-06-11

Riktlinje för regionstyrelsens ledning, styrning och uppföljning
Bilaga - riktlinje

Regionstyrelsens sammanträdesdagar 2021

Regionfullmäktiges sammanträdes- och utbildningsdagar 2021

 

10 september 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Övriga handlingar

Delegationsbeslut 2020-09-15
Bilaga - remissyttrande Översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag
Bilaga - remissyttrande Framtidens teknik i omsorgens tjänst
Bilaga - Uppsägning av medlemskap i Sveriges Ekokommuner
Bilaga - avskrivning av kundfordringar april 2020 - regiondirektören
Bilaga - avskrivning av kundfordringar april 2020 - ekonomi- och planeringsdirektören
Bilaga - avskrivning av kundfordringar maj 2020 - ekonomi- och planeringsdirektören
Bilaga - avskrivning av kundfordringar juni 2020 - ekonomi- och planeringsdirektören
Bilaga - avskrivning av kundfordringar juli 2020 - ekonomi- och planeringsdirektören
Bilaga - avskrivning av kundfordringar augusti 2020 - ekonomi- och planeringsdirektören
Bilaga - mottagande av donation till lekterapin, Sunderby sjukhus
Bilaga - mottagande av donation till medicinrehabkliniken, Piteå sjukhus
Bilaga - delegationsbeslut upphandling 2020-05-15 - 2020-08-19
Bilaga - delegationsbeslut om insatser enligt LSS, maj-augusti 2020

Meddelanden till regionstyrelsen
Bilaga - skrivelse från Vårdföretagarna om vårdskuld
Bilaga - presentation från Vårdföretagarna om vårdskuld
Bilaga - gemensam skrivelse från Vårdföretagarna och Famna om statsbidrag för Covid-19
Bilaga - patientnämndens protokoll 2020-05-27

Återrapportering av regionstyrelsens uppdrag till regiondirektören
Bilaga - återrapportering

Regiondirektörens rapport
Bilaga - ekonomirapport juli 2020
Bilaga - produktion och tillgänglighet juli 2020
Bilaga - personalrapport juli 2020
Bilaga - lägesbeskrivningar för hälso- och sjukvården efter Covid-19, hösten 2020