Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

9 juni

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Protokoll från sammanträdet

Handlingar till sammanträdet

Delårsrapport Region Norrbotten, april 2020
Bilaga - Delårsrapport
Bilaga - Måluppfyllelse

Delårsrapport Regionala utvecklingsnämnden, april 2020
Bilaga - Delårsrapport

Strategisk plan 2020-2022 - nya planeringsförutsättningar pga. Covid-19

Vårdval Primärvård, uppföljning januari-april 2020
Bilaga - Uppföljning
Bilaga - Resultat

Avveckling av folktandvårdsklinik i Sävast

Lönesatsning om 50 miljoner kr under tre år

Investeringar i informations- och medicinteknik

Finansiering av kunskapsnätverket samisk hälsa

Matlaget i Gällivare 2019 - prövning av om bolaget följt kommunala ändamål och befogenheter
Bilaga - Årsredovisning och revisionsberättelse

Remisskrav för neuropsykiatriska utredningar

Fortsatt hantering av Covid-19-patienter samt återställning av verksamhet

Initiativärende 3-2020 om reviderad budget
Bilaga - initiativärende

Initiativärende 4-2020 om verksamheter för alla människor
Bilaga - initiativärende

Initiativärende 6-2020 om slopad förmånsbeskattning av hälso- och sjukvårdspersonal
Bilaga - initiativärende

Motion 6-2019 om insynsplats i patientnämnden
Bilaga - patientnämndens förslag
Bilaga - motion

Motion 8-2019 om utbildning för förtroendevalda
Bilaga - motion

Motion 17-2019 om en patientnämnd för alla
Bilaga - patientnämndens förslag
Bilaga - motion

Motion 21-2019 om haverikommission för godstransporter
Bilaga - motion

Motion 24-2019 om att plastbanta Region Norrbotten
Bilaga - motion

Motion 26-2019 om översyn av hotell Vistets attraktivitet och prissättning
Bilaga - motion

Motion 28-2019 om översyn av BB-eftervårdsverksamheten vid hotell Vistet
Bilaga - motion

Motion 31- 2019 om synliggörande och minimerande av regionens klimatavtryck
Bilaga - motion

Motion 32-2019 om att möjliggöra och underlätta det politiska arbetet med regional utveckling
Bilaga - motion

Motion 3-2020 om systemet CallMe
Bilaga - motion

Motion 4-2020 om att lyfta barnens rättigheter i Region Norrbotten
Bilaga - motion

Motion 5-2020 om barnperspektivet
Bilaga - motion

Motion 8-2020 om stöd till synskadades digitalisering
Bilaga - motion

Behandling av sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2019
Bilaga - sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2019

Remiss Delbetänkandet Hälso- och sjukvård i det civila försvaret - underlag till försvarspolitisk inriktning
Bilaga - yttrande
Bilaga - remiss
Bilaga - underlag

Revisionsrapport Styrning, uppföljning och kontroll av Folktandvårdens uppdrag
Bilaga - revisorernas skrivelse
Bilaga - revisionsrapport

Revisionsrapport Grundläggande granskning av regionstyrelsen 2019
Bilaga - revisionsrapport

Revisionsrapport Regionstyrelsens verkställighet av beslut fattade utifrån fullmäktigeberedningarnas rapporter
Bilaga - revisionsrapport

Regler för film och foto
Bilaga - regler

Revidering av reglemente för politisk samverkansberedning för hälsa, vård, omsorg och skola
Bilaga - reglemente
Bilaga - protokoll från politiska samverkansberedningen för hälsa, vård, omsorg och skola 2020-02-14

Uppsiktsplikt över hel- och delägda bolag 2019
Bilaga - årsredovisning 2019, Arctic Business Incubator AB 
Bilaga - årsredovisning 2019, BD Pop AB
Bilaga - årsredovisning 2019, Energikontor Norr AB
Bilaga - årsredovisning 2019, Filmpool Nord AB
Bilaga - årsredovisning 2019, InformationsTeknik i Norrbotten AB
Bilaga - årsredovisning 2019, Investeringar i Norrbotten AB
Bilaga - årsredovisning 2019, Norrbotniabanan AB

Avyttring av aktier i Investeringar i Norrbotten AB

Årsrapport Internationella beredningen 2019
Bilaga - årsrapport
Bilaga - rapporter 2019 

 Förnyat borgensåtagande för högvärdeskomponenter till tågfordon av märket Coradia

4 juni 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Övriga handlingar

Meddelanden
Bilaga - Initiativärende om personalförändringar
Bilaga - Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2020-04-28
Bilaga - Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2020-06-02
Bilaga - Internationella beredningens protokoll 2020-04-30
Bilaga - Internationella beredningens protokoll 2020-05-26
Bilaga - Revisionsrapport - Ordnat införande av läkemedel
Bilaga - Skrivelse revisionsrapport Produktions- och kapacitetsplanering i hälso- och sjukvården
Bilaga - Revisionsrapport Produktions- och kapacitetsplanering i hälso- och sjukvården
Bilaga - Remiss Välfärdsteknik i äldreomsorgens betänkande Framtidens teknik i omsorgens tjänst
Bilaga - Remiss God och nära vård - en reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem
Bilaga - Remiss Strukturförändring i hälso- och sjukvården
Bilaga - Remiss Starkare kommuner - med kapacitet att klara välfärdsuppdraget
Bilaga - Remiss Ny associationsrätt för sparbanker
Bilaga - Remiss Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset
Bilaga - Remiss En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag

Delegationsbeslut
Bilaga - Ansökan om ekonomiskt stöd, konstföreningen Fenix
Bilaga - Beslut om ekonomiskt stöd, konstföreningen Fenix
Bilaga - Beslut om donation från Lions Piteå till Piteå sjukhus
Bilaga - Återrapportering av divisionschefers investeringsbeslut 2019
Bilaga - Delegationsbeslut upphandling 2020-04-07 - 2020-05-14

Regiondirektörens rapport
Bilaga - delårsrapport april 2020, Division Närsjukvård Luleå-Boden
Bilaga - delårsrapport april 2020, Division Närsjukvård övriga länet
Bilaga - delårsrapport april 2020, Division Länssjukvård
Bilaga - delårsrapport april 2020, Division Folktandvård
Bilaga - delårsrapport april 2020, Division Service
Bilaga - delårsrapport april 2020, Division Länsteknik
Bilaga - ekonomirapport
Bilaga - produktion och tillgänglighet
Bilaga - personalrapport
Bilaga - hälsocentralernas resultat