Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

14 december

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Protokoll och handlingar från sammanträdet

Protokoll

Regionstyrelsens vidarefördelning av regionfullmäktiges anslag 2022
Bilaga - vidarefördelning

Beställning allmän barn- och ungdomstandvård 2022
Bilaga - beställning

Ändring i beställning vårdval primärvård 2022
Bilaga - beställning
Bilaga - ersättning

Gåva för arbetsinsatser under pandemin

Beredskapsplan 2022
Bilaga - beredskapsplan

Regionstyrelsens internkontrollplan  2022
Bilaga - internkontrollplan

Plan för rapportering till regionstyrelsen 2022

Investeringsbeslut MT, IT och övriga inventarier, december 2021

Investeringsbeslut mammografi
Bilaga - inriktningsbeslut

Revidering av webbplatsen norrbotten.se
Bilaga - behovsanalys
Bilaga - tillgänglighetsrapport

Initiativärende 11-2021 om uppdatering av riktlinje vid hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda
Bilaga - initiativärende

Uppdatering av riktlinje vid hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda
Bilaga - riktlinje

Stadgar för stiftelsen Kalix sjukvårdsdistrikts samfond
Bilaga - stadgar

Remiss - Revision av förbundsordning, Svenskt Ambulansflyg
Bilaga - remissunderlag
Bilaga - förslag på förbundsordning
Bilaga - förbundsordning
Bilaga - missiv
Bilaga - yttrande
Bilaga - ekonomidirektörernas förslag
Bilaga - fördelningsmodell

Remiss - En god kommunal hushållning
Bilaga - yttrande
Bilaga - remiss
Bilaga - bilagor till remiss

Rätt att under 2022 underteckna vissa handlingar

Motion 9-2021 om förebyggande av återkommande frakturer hos osteoporospatienter
Bilaga - motion

Överenskommelse om mobilitetsstöd för folkhögskolor
Bilaga - förslag till överenskommelse

Verksamhetsbidrag till Funktionsrätt Norrbotten

Strategi för kompetensförsörjning 2022-2024
Bilaga - strategi

Tjänstgöring vid sidan av uppdraget som vänsterpartiets oppositionsråd
Bilaga - Ansökan
Bilaga - Ansökan

Dygnsambulans Vittangi

Val av ledamot och ersättare i styrkommittén för Interreg Nord

Finansiering av kostnader för tillfälligt utökad operationsverksamhet vid Sunderby sjukhus 2022
Bilaga - Kostnadskalkyl

Revidering av NSATS-systemet avseende tandläkares specialiseringstjänstgöring
Bilaga - Regelverk

 

10 december 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering