Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

17 november

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Protokoll och handlingar från sammanträdet

Regionstyrelsens protokoll

Vårdval primärvård, uppföljning januari - augusti 2021
Bilaga - uppföljning
Bilaga - resultat

Beställning vårdval primärvård 2022
Bilaga - beställning
Bilaga - ersättning

Beställning allmän barn- och ungdomstandvård 2022

Regionstyrelsens plan 2022-2024
Bilaga - regionstyrelsens plan

Avskrivning av kundfordring

Interimistiskt samverkansavtal för försörjning av hjälpmedel och visst medicinskt förbrukningsmateriel
Bilaga - interimsavtal hjälpmedel
Bilaga - grundabonnemang
Bilaga - hyra hjälpmedel
Bilaga - avrop av hjälpmedel
Bilaga - teknisk service av kommunen ägda hjälpmedel
Bilaga - prislista
Bilaga - definitioner
Bilaga - sidoavtal
Bilaga - distribution av medicinskt förbrukningsmateriel
Bilaga - prismodell
Bilaga - fullmakt

Investeringsbeslut MT, IT och övriga inventarier - november 2021

Beslut avseende förstudie för omdisponering av lokaler vid Hortlax hälsocentral

Förändring i regelverket för avgifter

Avsikstförklaring psykologutbildning
Bilaga - förslag till avsiktsförklaring

Ägarbidrag till kommunalförbundet Svensk Luftambulans 2022
Bilaga - förbundsdirektionens protokoll 2021-06-11
Bilaga - tjänsteskrivelse ägarbidrag och budget 2022
Bilaga - medlemsutskick ägarbidrag 2022

Medfinansiering av samordningsförbundet Södra Norrbotten

Reviderad verksamhetsplan och budget 2021-2023, Norra sjukvårdsregionförbundet
Bilaga - reviderad verksamhetsplan och budget 2021-2023
Bilaga - protokollsutdrag från förbundsdirektionen 2021-09-29 § 62

Revisionsrapport - Regler vid resor: Tillämpning och intern kontroll
Bilaga - revisionsrapport
Bilaga - revisorernas skrivelse

Initiativärende 10-2021 om medarbetarundersökning
Bilaga - initiativärende

Motion 1-2020 om mammografi för kvinnor över 74 år
Bilaga - Motion

Motion 16-2020 om klimatnödläge råder - det är dags att erkänna det och handla därefter
Bilaga - motion

Motion 10-2021 om klimatnödläget
Bilaga - motion

Motion 6-2021 om utebliven vård på grund av höjda vårdavgifter och ändrade sjukreseersättningar
Bilaga - motion

Motion 13-2021 om återinförande av miljöklassificerade upphandlingar
Bilaga - motion

Revidering av regler för arvode och ersättning till förtroendevalda i Region Norrbotten
Bilaga - regler

Regler för partistöd 2022
Bilaga - regler

Revidering av basutbud för vårdnära digitala tjänster för medborgare

Avtalstillägg angående nytt vårdinformationssystem med Cambio Healthcare Systems

15 november 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering