Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

30 mars

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Protokoll och handlingar från sammanträdet

Protokoll

Återrapportering av regionstyrelsens uppdrag till regiondirektören
Bilaga - Återrapportering

Insatskapital till Kommuninvest
Bilaga - Kapitalisering

Kompensation för vårdmoms 2021

Förändring av egenavgift för serologisk provtagning av Covid-19
Bilaga - Meddelande från SKR

Omplacering av personal från privat aktör verksam inom vårdvalet

Investeringsbeslut - MT och IT

Fastighetsinvesteringar 2021 - ombyggnad för tvättstuga vid Sunderby sjukhus

Fastighetsinvesteringar 2021 -LAF-tak och uppdukningsrum vid Piteå sjukhus
Bilaga - LAF-tak

Fastighetsinvesteringar 2021 - LAF-tak och uppdukningsrum vid Sunderby sjukhus
Bilaga - LAF-tak

Sammanslagning av Mjölkuddens och Stadsvikens hälsocentraler i Luleå

Säkerhetsberättelse 2020
Bilaga - Säkerhetsberättelse

Riktlinje mot mutor, korruption och jäv
Bilaga - Riktlinje

Regler för arvode och ersättningar till förtroendevalda i Region Norrbotten
Bilaga - Regler

Behandling av sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2020
Bilaga - Regionfullmäktiges beslut
Bilaga - Verksamhetsrapport

Behandling av uppdragsberedningens verksamhetsrapport 2020
Bilaga - Regionfullmäktiges beslut
Bilaga - Verksamhetsrapport

Revisionsrapport - Granskning av internkontroll - riskunderlag
Bilaga - Revisionens skrivelse
Bilaga - Revisionsrapport

Revisionsrapport - Vårdgivarens ansvar för systematiskt patientsäkerhetsarbete
Bilaga - Revisionens skrivelse
Bilaga - Revisionsrapport

Remiss - Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen
Bilaga- Remissyttrande
Bilaga- Remiss

Initiativärende 3-2021 om styrning av primärvårdens arbete med psykisk ohälsa
Bilaga - Initiativärende

Initiativärende 4-2021 om att ej betala för digital utomlänsvård
Bilaga - Vårdvalsberedningens protokoll
Bilaga - SKR:s rekommendationer
Bilaga - Initiativärende

Initiativärende 5-2021 om att sluta betala till nätläkarna
Bilaga - Vårdvalsberedningens protokoll
Bilaga - SKR:s rekommendationer
Bilaga - Initiativärende

26 mars 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering